Nieuws

De beste grond kan drie keer zoveel opleveren

'In extreme gevallen blijken de beste gronden drie keer zoveel op te leveren als de slechtste gronden'. Dit is gebleken uit studentenonderzoek naar de bodemcondities op percelen bij veehouders.

De studenten, 16 derdejaars veehouderij van AOC Oost Doetinchem, maakten voor hun onderzoek gebruik van de BodemConditiescore-methodiek (bcs). Aan het onderzoek koppelden studenten een advies; zij gingen met de veehouders in gesprek over hun bevindingen, zo is te lezen in het persbericht (zie downloads).

Voornoemd project is uitgevoerd vanuit Kenniswerkplaats Achterhoek en Boerenverstand. De geselecteerde veehouders zijn aangesloten bij Agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en doen mee met het project 'Kringlooplandbouw in de Graafschap', gefinancierd door het GROW-fonds van Oxfam Novib.

Leerzame uitkomsten

De besprekingen tussen studenten en veehouders bleken leerzaam: 'De veehouders, die al bewust bezig zijn met de bodem omdat ze meedoen met dit project, blijken vaak verrast te zijn door de uitkomsten. In de praktijk zal de veehouder zaken anders moeten gaan doen, dan dat hij gewend was. Dit betekent gedragsverandering en dat is moeilijk. Daarom is het des te belangrijker dat studenten zich daar al jong van bewust worden'.

Hoe scoort jouw bodem?

In het persbericht staat beschreven waarop allemaal is gelet (beworteling, regenwormen, enzovoorts) en wordt gemeld dat met de bcs-methodiek in 8 stappen een redelijk oordeel gegeven kan worden over de bodemkwaliteit. Hoe dit in zijn werk gaat, is te zien in de video MijnBodemconditie: introductie BodemConditieScore. Ook op de website MijnBodemconditie is meer informatie te vinden over hoe je beter kunt boeren met bcs, een methode die is ontwikkeld door Boerenverstand, Wageningen UR en het Louis Bolk Instituut.

Tijdens het project waaraan de studenten een belangrijke bijdrage leverden, is ook gekeken naar verschillende systemen om de opbrengsten van de gewassen te meten.


(Bron foto: AOC Oost Doetinchem - studenten aan het werk me de BodemConditiescore-methode)

Links