Nieuws

De Food Inspiration Day zorgt voor verbinding en inspiratie

Op woensdag 10 oktober organiseerde het CIV Agri & Food de Food Inspiration Day voor docenten food bij de Moestuin in Utrecht. Meer dan 60 deelnemers beleefden een inspirerende dag met bijzondere gastsprekers en veel ruimte voor uitwisseling en netwerken.

De dag werd geopend door Paul Visschedijk, voorzitter van het CIV Agri & Food. Hij schetste de ontwikkeling van het CIV sinds 2013 en het belang van de samenwerking tussen scholen en bedrijven bij het opleiden van vakmensen.

Vervolgens liet Frank Janssen, manager Marketing & Voorlichting van het Nederlands Bakkerij Centrum, zien hoe de wereld van voeding zich de komende jaren gaat ontwikkelen. Hij schetste in zijn inleiding de ontwikkeling dat voeding onderdeel is geworden van een moderne, gezonde en bewuste levensstijl. Dit in combinatie met de ontwikkeling dat consumenten steeds minder goed kunnen koken en meer kiezen voor het online bestellen van boodschappen of maaltijden. Bij dat laatste zijn gezonde bezorgmaaltijden in opmars.

Ook meldde Janssen dat bestaande normen in consumentengedrag in snel tempo vervagen. De traditionele drie maaltijden zijn niet langer dominant en we gaan naar zes eetmomenten op een dag.

Kennissessies

Na deze inleiding gingen de deelnemers in vie kennissessies aan de slag:

 1. Kennisbank Food & Feed
  Aansprekend en actueel materiaal is essentieel voor goed food onderwijs. Nienke Opsteeg (projectleider Kennisbank) liet zien welk bronnen- en lesmateriaal inmiddels verzameld is.
  Meer informatie.
 2. Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties
  Peet Ferwerda van MBO Life Sciences liet zien hoe zij wendbaar vakmanschap ontwikkelen bij studenten en bij medewerkers van bedrijven. Dit gedrag is essentieel in de zich snel ontwikkelende levensmiddelenindustrie.
  Meer informatie
 3. E-learning Ons voedsel
  Aeres MBO ontwikkelt e-learning rondom het boek Ons Voedsel. Herman Julsing en Ton Spierings hebben laten zien hoe ze dit doen. Verschillende docenten hebben aangegeven dit een interessante ontwikkeling te vinden.
  Meer informatie
 4. Food Innovation Community Amsterdam (FICA)
  Ciska Pouw (FICA) en Hans Huibers (NMK Esbaco) vertelden op enthousiaste wijze over hoe binnen FICA bedrijven, InHolland, Wellantcollege en Clusiuscollege ‘innovatieve ruimtes’ creëren. Ruimtes waarin HBO en MBO studenten, bedrijven en docenten met elkaar werken aan creatieve vraagstukken en oplossingen. Deze vorm van samenwerking is niet voor iedereen weggelegd. Bedrijven, scholen, docenten en studenten moeten het verdienen om op deze manier samen te werken.

Workshops

Na de biologische lunch gingen de deelnemers aan de slag in drie workshops:

 • Het innovatiespel 'Innovatan'
  Vanuit GroenPact is het spel Innovatan ontwikkeld. Dit spel geeft docenten inzicht in hun innovatiekracht en de rollen die nodig zijn succesvol te participeren in innovaties. In kleine groepjes gingen deelnemers onder leiding van Jacqueline Kroon en Ton Bruining mee aan de slag.
 • Cross-overs in het onderwijs
  Innovaties in de foodsector vinden plaats op snijvlakken met andere sectoren. Muis Schreuder van GroenPact ging in op het belang van deze cross-overs. Ze gaf de deelnemers handvatten hoe ze in een dergelijke cross-over setting kunnen werken
  Meer informatie.
 • De Transitiecoalitie voedsel
  Ons toekomstig voedselsysteem vraagt om andere kennis, competenties en vaardigheden van de mensen die er in werken. De werkgroep beroepsonderwijs van de transitiecoalitie voedsel buigt zich over de vraag hoe we er voor zorgen dat het gebrek aan duurzame vakmensen geen rem is op de voedseltransitie. Laura Roebroeck schetste de activiteiten van de transitiecoalitie en hoe koplopers het voortouw nemen in deze ontwikkeling.
  Meer informatie

De nummer 2 op de duurzame top 100 van Trouw, Ruud Zanders van Kipster sloot de dag af. In zijn presentatie laat hij zien dat het op zijn bedrijf mogelijk is om op een dier-, milieu- en mensvriendelijke wijze eieren te produceren. Belangrijk hierbij is bijvoorbeeld de voeding van de kippen. Dit is niet gemaakt van granen en mais die ook voor menselijke consumptie geschikt is maar van reststromen vanuit supermarkten en de industrie zoals oud brood. De eieren van Kipster zijn uitsluitend te koop bij de Lidl.

Voor meer informatie over deze dag kan contact opgenomen worden met Arry Verhage, projectleider van het CIV Agri & Food. De Food Inspiration Day is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Onderwijs VernieuwsProgramma (OVP).

(Bron foto: CIV Agri&Food)