Nieuws

De geschiedenis van de varkensfokkerij in Nederland

Henk Slaghuis en Rienk van der Berg hebben samen een uniek boek geschreven onder de titel 'Van everzwijn tot vleesvarken'.

Na een korte beschrijving van de varkenshouderij en de varkensrassen voor 1900 besteedt het boek aandacht aan de ontwikkelingen in de varkenshouderij in Duitsland, Denemarken en Engeland. De ontwikkelingen daar hadde grote invloed hadden op de Nederlandse varkensfokkerij.

Na een gedegen overzicht van de opkomst van de selectiemesterijen en de betekenis daarvan in het midden van de twintigste eeuw wordt duidelijk hoe de huidige varkensfokkerij tot stand gekomen is.

Rassenvergelijkingen en kruisingen in de zeventiger jaren hebben de basis gelegd voor de gespecialiseerde lijnen en kruisingen tussen lijnen die nu door de wereldwijd opererende Nederlandse fokbedrijven worden geleverd aan de varkenshouders.

Er is veel aandacht voor verschillende rassen en voor de introductie van onderzoeksresultaten in de praktijk van de fokkerij: voortplantingsmethoden, vleeskwaliteit en stressgevoeligheid. Ook de rassen die in de kleinschalige varkenshouderij worden gebruikt komen aan bod in dit boek.


(Bron foto: Nationaal Veeteeltmuseum)