Nieuws

De gezondheidswinst van minder zout eten

Door minder zout te eten, kunnen we in Nederland 48 van de 1000 hartaanvallen voorkomen, blijkt uit een berekening van onderzoekers van Wageningen UR en RIVM. De gemiddelde zoutinname ligt nog veel te hoog.

Zout verhoogt de bloeddruk en maakt zo het risico op hart- en vaatziekten groter. In Nederland consumeren we gemiddeld 9 gram zout per dag, terwijl maximaal 6 gram aanbevolen is. Als iedereen zich aan de aanbeveling zou houden, scheelt dat aanzienlijk in het aantal hartaanvallen en beroertes, zo is te lezen in Resource (10, 2014).

Gezondheidswinst

Het artikel beschrijft een model dat onderzoekers van Wageningen UR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) ontwikkelden om te berekenen hoe groot de gezondheidswinst zou zijn bij een ander voedingspatroon. Voor de komende 20 jaar zou minder zout eten 7 per 1000 sterfgevallen schelen, is hun conclusie. Deze cijfers kunnen beleidsmakers helpen maatregelen te kiezen die de gezondheidswinst het meest vergroten.

Akkoord voedingsindustrie

Op 23 januari ondertekenden brancheorganisaties in de voedingsindustrie een akkoord met minister Schippers van Volksgezondheid om de hoeveelheid zout, vet en suiker in voedingsmiddelen te verminderen. Volgens dit ‘Akkoord verbetering productsamenstelling’ moet in 2020 het zout in levensmiddelen zodanig zijn teruggebracht, dat iemand gemiddeld niet meer dan de aanbevolen 6 gram per dag binnenkrijgt. Concrete normen per productcategorie moeten echter nog worden vastgesteld.

Vrijblijvend

De consumentenbond is kritisch over het akkoord. De consumentenorganisatie pleit in haar reactie voor wetgeving omdat ‘vrijblijvende regulering tot nu toe niets heeft opgeleverd’. Maximumnormen voor zout per product zijn wenselijk, maar ‘alleen zinvol als een wetenschappelijke en volledig onafhankelijke commissie de normen vaststelt. De Consumentenbond pleit bovendien voor een onafhankelijke controle van de bedrijven [..]’

Meer over zout, de gezondheidseffecten en initiatieven om zout te verminderen in voedingsmiddelen is te vinden in het dossier Zout van Groen Kennisnet.


(Bron foto: Thinkstock)