Nieuws

De herkomst en toepassing van Nederlands hout

Jaarlijks verzamelt Stichting Probos gegevens over de Nederlandse productie, import, export en het verbruik van hout en houtproducten. Hierdoor hebben we een betrouwbaar beeld van de rondhoutverwerking en de markt voor houtige biomassa. Hoe verwerken we de bomen van eigen bodem, en wat zijn de plannen voor de toekomst van Nederlands hout?

In het Bosbericht 'Wat doen we met Nederlands hout?' wordt de uitkomst van het onderzoek van 2019 voorgelegd. In totaal is er 3,2 miljoen kuub hout met schors vrijgekomen. Dit komt niet alleen uit bossen, maar vooral ook uit andere beplantingen buiten bossen. Daarnaast komt er hout vrij bij de omvorming van bos en beplantingen naar ander landgebruik. Er zijn twee hoofdgroepen waarin het geoogste hout kan worden ingedeeld: rondhout (70%) en houtige biomassa in de vorm van chips en shreds (30%). Rondhout – de stammen – wordt verder onderverdeeld in haardhout voor particulieren en industrieel rondhout.

Toepassingen van industrieel rondhout

In 2019 is er 3% minder industrieel rondhout geoogst in vergelijking met 2018. De verwerking vindt plaats in Nederland maar ook in het buitenland. Het grootste deel van het industrieel rondhout gaat naar zagerijen, plaatmateriaalproducenten en producenten van houtvezelproducten. Slechts een klein aandeel gaat naar producenten van fineer, klompen en palen.

Houtige biomassa

Een kwart van de houtige biomassa komt uit bossen, een kwart uit andere natuurgebieden en landschapselementen. De helft komt uit de bebouwde omgeving. Van de afzet van houtige biomassa ging 93% naar energetische toepassing voor warmte en (in mindere mate) elektriciteit in binnen- en buitenland. De overige 7% heeft een toepassing als materiaal gekregen, bijvoorbeeld als grondstof voor de productie van plaatmateriaal. In dit artikel van Vakblad Bos Natuur Landschap wordt uitgelegd dat het Nederlandse bos slechts een beperkte rol kan spelen in ons energieverbruik, simpelweg omdat we niet genoeg bos hebben om te voorzien in onze totale energiebehoefte. Daarnaast kan ten behoeve van de bodemvruchtbaarheid het top- en takhout van bossen beter in de bossen blijven en wordt er geprobeerd om rondhout zoveel mogelijk af te leveren bij zagerijen zodat het hoogwaardiger kan worden benut.

De toekomst van ons houtgebruik

De laatste jaren is er in Nederlands bosbeheer steeds meer aandacht voor hoogwaardige toepassing van Nederlands hout. De grootste stimulans hiervoor is de promotie van toepassing van hout in sectoren als de woning- en utiliteitsbouw. Ook in de Nationale Bossenstrategie wordt hier veel aandacht aan besteed. Een meer hoogwaardige toepassing van hout leidt ook tot meer maatschappelijke acceptatie van houtoogst, zoals wordt uitgelegd in een ander Bosbericht. Voor de Nederlandse rondhoutzagerijen is een belangrijke rol weggelegd, omdat zij het hout hoogwaardiger moeten gaan toepassen. Een nieuw project van Probos gaat daarom werken aan het versterken van de positie van de houtzagerijen. Naast het verbeteren van de zichtbaarheid van de sleutelpositie van zagerijen in de houtketen, beoogt het project meer samenwerking in de keten, met name tussen verschillende zagerijen, te realiseren.

(Bron afbeelding: Shutterstock)