Nieuws

De kracht van samenwerking in het Netwerk Ecologische Monitoring

Wat komt er allemaal kijken bij het monitoren van natuurgegevens in Nederland? En wie werken hier allemaal aan mee? Deze vragen en meer worden beantwoord in ‘Meten wat er leeft’, een brochure over de kracht van samenwerking in het Netwerk Ecologische Monitoring. Hierin staan ervaringen van vrijwilligers in het veld, herinneringen van betrokken van het eerste uur en verhalen van beleidsambtenaren en coördinatoren bij de vrijwilligersorganisaties. Een terugblik op ruim 20 jaar bijzondere samenwerking, vol inspiratie en wensen voor de toekomst.

Essentiele verbinding

De voortdurende inzet van meer dan 16.000 vrijwilligers en 150 professionals in het Netwerk Ecologische Monitoring (“het NEM”) maakt het mogelijk om natuurontwikkelingen in Nederland te monitoren en om het Nederlandse natuurbeleid en natuurbeheer te kunnen baseren op goede gegevens, statistieken en onderzoek. Het NEM is niet meer weg te denken voor het werk van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Planbureau voor de Leefomgeving, Provincies, Rijkswaterstaat en organisaties die zich richten op het beschermen van soorten. Toch is het NEM niet bij iedereen bekend en zijn velen (vrijwilligers of ambtenaren) zich niet bewust van hun bijdragen aan dit bijzondere Netwerk. Als teller doe je toch vooral mee aan het Broedvogel Monitoring Project van Sovon? Als beleidsmaker gebruik je natuurinformatie en stel je eisen aan de kwaliteit daarvan, maar vraag je toch niet bewust data op van het NEM? Toch zorgt het NEM voor de essentiële verbindingen tussen dergelijke activiteiten.

Samenwerking in het NEM

Hoe dat in zijn werk gaat, blijkt uit de recent verschenen brochure ‘Meten wat er Leeft’. Het zijn de verhalen op persoonlijke titel van een brede groep auteurs, allen op hun eigen manier betrokken bij het NEM. Voor deze auteurs geldt dat zij graag hun ervaringen en enthousiasme overbrengen in de hoop dat steeds meer mensen en organisaties willen samenwerken in “het NEM”. De brochure laat zien hoe deze bijzondere samenwerking de afgelopen decennia is verlopen en biedt inspiratie voor een mooie samenwerking in de komende decennia.

NEM en wettelijke onderzoekstaken

Het NEM wordt grotendeels gecoördineerd vanuit de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT N&M) en deels ook vanuit Rijkswaterstaat en de provincies. De gegevens die in het NEM worden verzameld zijn onmisbaar voor het uitvoeren van een aantal wettelijke onderzoekstaken, zoals het invullen van de zesjaarlijkse rapportages van de Vogel- en Habitatrichtlijn en het rapporteren van de staat van de natuur in de Balans van de Leefomgeving. De WOT N&M is zodoende niet alleen coördinator van het NEM, maar maakt ook dankbaar gebruik van de gegevens die het NEM voortbrengt. ‘Meten wat er Leeft’ maakt de betekenis van het NEM voor beleid, beheer en advisering inzichtelijk voor de vele vrijwilligers die hieraan bijdragen en al diegenen die het Netwerk nog niet kennen en meer zouden willen weten.