Nieuws

De kunst van het droogzetten

Bij het het droogzetten van koeien is het de kunst infecties te voorkomen. Nadat koeien niet meer gemolken worden, zal de speentop vanzelf sluiten. Maar bij sommige koeien blijft die top open. Met speenafsluiters kun je infecties beperken.

Veel melkveehouders maken gebruik van droogzettubes schrijft het Vlaamse vakblad Management&Techniek. Ze doen dat om de koe te ondersteunen tijdens de droogstand. Droogzettubes met antibiotica genezen bestaande infecties of voorkomen infecties met bacteriën als Escherichia coli en Streptococcus uberis.

Er zijn ook droogzettubes die geen antibiotica bevatten, dat zijn de zogenaamde 'speenafsluiters'. Het vakblad besteedt aandacht aan het gebruik van deze droogzettubes in het artikel 'Hoe kan je de kunst van het droogzetten perfectioneren?' Met deze droogzettubes of uiertubes kun je zo klinische of subklinische mastitis voorkomen.

Keratineplug

Het zijn vooral koeien met een hoge melkproductie die een hoge kans hebben op nieuwe infecties tijdens de droogstand. Bij een koe die niet meer gemolken wordt, zal de speentop vanzelf sluiten met een keratineplug. Maar bij koeien met een hoge melkproductie wordt de vorming van zo'n keratineplug vertraagd. Bij ongeveer 35% van de koeien die meer dan 21 kg melk geven op de dag van droogzetten, blijven de spenen de eerste twee weken van de droogstand open, schrijft het vakblad. En in bijna 25% van de gevallen wordt de eerste zes weken geen keratineplug gevormd. Bij zulke koeien kan melk blijven lekken. Het maakt een koe gevoeliger voor infecties.

Hygiëne

Daarom moet je speentoppen bij koeien in droogstand regelmatig controleren. Zie je veel beschadigingen, dan moet je de oorzaak achterhalen. Mogelijk dat de melkmachine of de melktechniek beschadigingen veroorzaakt. Natuurlijk zijn er meer risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van uiterinfecties. Hygiëne is belangrijk.

Voor het gebruik van antibiotica bij het droogzetten van koeien heeft de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMD) in 2013 een Richtlijn antimicrobiële middelen bij het droogzetten van melkkoeien uitgebracht. Groen Kennisnet berichtte hier eerder over. Sindsdien is het antibioticagebruik bij Nederlandse melkveehouders beperkt, zo blijkt uit het bericht Betere uiergezondheid na selectief droogzetten van maart 2016.

(Bron foto: Shutterstock)