Nieuws

De Oerakker werkt aan netwerken

Het netwerk Eeuwig Moes bestaat alweer zo’n zeven jaar onder de paraplu van Stichting de Oerakker. Onlangs is het netwerk de Bekoring toegevoegd. In een recente bijeenkomst met Pomologische verenigingen is ook een eerste stap gezet tot het vormen van een netwerk van pomologen.

Stichting de Oerakker heeft als doel oude historische land- en tuinbouwgewassen als levend cultureel erfgoed te behouden en te gebruiken.

Het netwerk Eeuwig Moes houdt zich bezig met het behoud en gebruik van oude groentegewassen en het netwerk de Bekoring met het behoud en gebruik van oude graangewassen en begeleidende flora. Het netwerk bestaat momenteel uit circa 100 organisaties en personen. Voor informatie uitwisseling is er een openbare Facebook groep de Oerakker in het leven geroepen.

Netwerk de Bekoring

Onlangs is op de website van de Oerakker informatie toegevoegd over het netwerk de Bekoring, met daarin opgenomen informatie over oude graangewassen en –rassen, adviezen over aanleg en beheer en informatie over begeleidende flora. Er zijn tot nu toe ruim 40 oude graanrassen opgenomen in de collectie.

Bijeenkomst pomologen

Op 12 maart heeft stichting de Oerakker een bijeenkomst georganiseerd waarvoor verschillende pomologische verenigingen/stichtingen waren uitgenodigd. In totaal waren zo’n 25 mensen aanwezig op deze bijeenkomst. Er bestaat geen overkoepelende landelijke pomologische vereniging en in deze bijeenkomst werd vastgesteld dat samenwerking belangrijk is voor het behoud en verspreiding van oude fruitrassen. In de bijeenkomst is besloten om de mogelijkheid te onderzoeken van een netwerk van pomologische verenigingen onder de paraplu van Stichting de Oerakker. Hiertoe is een subgroep gevormd die het voortouw in deze neemt.

Tijdens de bijeenkomst kwamen allerlei andere onderwerpen naar voren, zoals de Oranje Lijst waarin oude appelrassen zijn opgenomen, de updates van de Nederlandse appeldatabase, en de behoefte aan een landelijk determinatie systeem voor een correcte naamgeving.


(Bron foto: Centrum voor Genetische bronnen Nederland)