Nieuws

De oogst van afgerond project Bloeiend Bedrijf

Binnen Bloeiend Bedrijf -akkerbouwvergroening door bloeiende akkerranden- is jaarlijks 500 tot 1200 kilometer akkerrand aangelegd. Veel kennis van het beëindigde project is opgetekend in een glossy.

Akkerranden

Naast kennis, bijvoorbeeld over hoe deze kleurige akkerranden hebben bijgedragen aan een reductie van insecticiden, ook veel ervaringsverhalen in het magazine De oogst van Bloeiend Bedrijf van het Louis Bolk Instituut. De koppen boven de artikelen in het magazine, quotes van ondernemers, zijn enthousiast van 'De grootste ontdekking die ik heb gedaan is dat biodiversiteit verbindt' tot 'Het is moeilijk een oude boer te overtuigen, maar toch maakte ik die ommekeer'. Verderop in het blad ook een quote van de bekende boerin Bertie Steur, tevens deelneemster.

Plaaginsecten en nuttigen

Binnen het verband Bloeiend Bedrijf, dat duurde van 2011 tot 2015, werkten ruim 30 regionale partners (zoals agrarische natuurverenigingen) en 570 akkerbouwers samen. Zij zijn, naast de realisatie van bloeiende akkerranden en vermindering van insecticidengebruik, aan de slag gegaan met natuurlijke vijanden van plaaginsecten, met de bescherming van insecten als basis voor natuurbeheer en hebben gewerkt aan kennisopbouw over ecologie op het landbouwbedrijf.

Verkopers: informatiezenders

Het magazine De oogst van Bloeiend Bedrijf maakt duidelijk dat kennisopbouw in de sector nodig is. Ondanks dat geïntegreerde gewasbescherming sinds 2014 verplicht is 'voor alle eindgebruikers van gewasbeschermingsmiddelen' meldt het Louis Bolk Instituut dat via de gebaande wegen nauwelijks informatie bij de boer komt over hoe deze geïntegreerde gewasbescherming moet aanpakken. De gewasbeschermingsinformatie waarover de boer beschikt is voornamelijk afkomstig van verkopende partijen. 'Deze bedrijven hebben dus sterke invloed op wat er in de praktijk gebeurt.'

Foto: Pixabay