Nieuws

De prijs van biomassa

Er zijn steeds meer toepassingsmogelijkheden van biomassa waardoor de Biobased Economy zich kan ontwikkelen. De prijs van de grondstoffen is bepalend voor de economische haalbaarheid. Die prijs wordt beïnvloed door veel factoren.

De prijs van de biomassagrondstoffen wordt bepaald door de markt, door vraag en aanbod. Maar veel van die grondstoffen zijn uitwisselbaar. Je kunt hout bijvoorbeeld gebruiken als chips, pellets, shreds, zaagsel of blokken. De prijs ervan kan variëren. En ook de samenstelling kan invloed hebben op de prijs, denk aan vochtgehalte of percentage as. De verschillende schakels van de keten hebben ook invloed op de prijs. En ook regels voor duurzaamheidscriteria of importeisen kunnen effect hebben op de beschikbaarheid, en dus op de prijs van feedstock, de grondstoffen.

Beschikbaarheid

In het artikel Feedstockprijs essentieel voor gezonde business case noemt Peter de Laat een tiental factoren die invloed hebben op de prijs van de grondstoffen. De beschikbaarheid is er een. Hoe groter de voorraad van een product, hoe lager de prijs. De prijs voor zetmeel, suiker, oliën en vetten volgen de internationale markt. De markt voor houtproducten heeft een wat meer regionaal karakter.

Prijsvorming

De prijzen van biobrandstoffen worden sterk beïnvloed door de prijs van ruwe olie. Is de olie goedkoper, dan is er ook minder vraag naar biobrandstoffen en daalt de prijs. Ook andere ontwikkelingen kunnen de prijs beïnvloeden, denk aan handelsconflicten, de boycot door Rusland bijvoorbeeld, de koers van de dollar of subsidies van de EU. De overheid kan via beleidsinstrumenten sturen op de prijsvorming. In 2015 verscheen het rapport 'Onderzoek naar de mogelijkheden van monitoring van de prijs van biomassastromen als beleidsinstrument' dat nader ingaat op die prijsvorming.

(Bron foto: Thinkstock)