Nieuws

De rol van onderwijs bij duurzaamheid

Het thema duurzaamheid is in dit tijdperk niet meer weg te denken. Maar om van duurzaam denken naar duurzaam doen te gaan, is nog wel een hele uitdaging. Onderwijs en andere vormen van leren zijn belangrijke aspecten voor de oplossing van dit vraagstuk.

Hoogleraar Arjen Wals schreef hierover in de Science. Hij pleit voor meer integratie van exacte vakken als biologie en scheikunde met educatie over onder andere natuur en duurzaamheid. De nadruk van de traditionele exacte vakken van ons huidige onderwijsstelsel ligt op kennis en de ontleding van de werkelijkheid. Om echt naar duurzaam doen te gaan moeten we het vraagstuk leren begrijpen. Dat vraagt andere disciplines en invalshoeken en er moeten nieuwe competenties en vaardigheden ontwikkeld worden. Hier ligt een belangrijke taak voor het onderwijs.

Het betekent niet dat traditionele vakken overbodig zijn, maar moeten anders ingericht worden. In plaats dat het traditionele vak centraal staat, moeten we uitgaan van de alledaagse uitdagingen, zoeken naar lokale oplossingen vanuit een mondiaal perspectief. Het aanleggen van duurzame wijken, dakakkers, en eetbare schoolpleinen zijn voorbeelden van lokale projecten waar scholen, buurten en wijken steeds meer aan werken en waarbij de benodigde competenties worden ontwikkeld. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het anders organiseren van leren niet enorm ingewikkeld is.

Het artikel van hoogleraar Arjen Wals in Science is uitsluitend te bekijken met een abonnement. Het blad Resource besteedde ook aandacht aan het artikel.


(Bron foto: Thinkstock)