Menu
Nieuws

De rol van stalsystemen binnen de integrale aanpak

(Integraal Aanpakken)
Samenvatting
  • Onderwerp
    Stalsystemen, Emissiereductie
  • Interessant voor
    Veehouder
Bekijk de bronnen
De veehouderij in Nederland staat voor de opgave om de emissies van methaan en ammoniak te verlagen. Een uitdaging die hand in hand moet gaan met werkbare maatregelen in de praktijk en een goed toekomstperspectief voor de melkveehouderij. Het ministerie van LNV wil zorgen voor werkbare oplossingen en financiert daarom het onderzoek naar een integrale aanpak om emissies terug te dringen. De bestaande kaders en doelen op het gebied van onder andere milieu, koeien in de wei, biodiversiteit, dierenwelzijn en diergezondheid, zijn daarbij randvoorwaarden.

false

false