Nieuws

De teelt van weeuwenbloemkolen

De vroegste bloemkolen (weeuwen) worden in de serre opgekweekt. Daarbij geeft afdekken met vliesdoek het beste resultaat.

Bloemkool kan worden geplant vanaf eind februari tot begin augustus. Voor de vroegste plantingen, de zogenaamde weeuwenbloemkool, moet er al in oktober en november worden gezaaid. In het artikel ‘Weeuwenbloemkool vraagt vroege zaai’ uit Management & Techniek wordt aandacht besteed aan de opkweek van weeuwenbloemkool. Dit gebeurt in een koude serre, waar de strengste vorst wordt geweerd. De zaaidata zijn afhankelijk van de temperatuur die wordt aangehouden en van de lichtinval in de serre. Telers die zelf opkweken, zullen de temperatuur in de serre meestal lager laten zakken dan bijvoorbeeld een plantenkweker.

Afdekken

Hoewel opkweken in stenen potten tot goede resultaten leidt, wordt dit, vanwege de zware arbeid, steeds meer vervangen door perspotten. De gewasbescherming tijdens de plantenopkweek is vooral gericht op de bestrijding van valse meeldauw, meldt het artikel. Daarbij worden weeuwenbloemkolen altijd afgedekt. Uit proeven blijkt vliesdoek de beste keuze voor de vroegste plantingen. De oogst vervroegt dan en er wordt meer bladmassa gevormd.

Bemesten

In het verleden is al aangetoond dat er met de techniek van band- en rijenbemesting aanzienlijk kan worden bespaard op de stikstofbemesting, zonder in te boeten op kwaliteit. Vaste meststoffen kunnen niet altijd eenvoudig worden gedoseerd in de buurt van de wortels. In het artikel wordt uitgebreid stilgestaan hoe en waarmee wel bemest kan worden.

Gewasbescherming

Tenslotte is er aandacht voor de gewasbescherming. Het standaardmiddel voor de bestrijding van onkruid in bloemkool is de breedwerkende actieve stof metazachloor dat kort na het planten in de vooropkomst van het onkruid wordt gebruikt. Naast een chemische onkruidbestrijding is schoffelen bijna een noodzaak in de weeuwenbloemkool. Verder wordt ingegaan op wat te doen om de koolvlieg en de koolbladvlieg te bestrijden.

Zaden

Hoe je zaden selecteert voor het telen van weeuwenbloemkool, wordt uitgelegd in het filmpje 'De vroege Mechelse bloemkool' van Zelfzadentelen.be. Daarin vertelt een teler onder andere waar je op moet letten en dat de bloem van de geselecteerde bloemkool ondersteunt moet worden met stokjes om te voorkomen dat deze knakt.(Bron foto: Pixabay)