Nieuws

De toekomst van de Nederlandse Es waarborgen met een nieuwe collectie essenklonen

Essentaksterfte, veroorzaakt door de schimmel vals essenvlieskelkje, heeft geleid tot grootschalige sterfte van essen in Nederland. Slechts een klein percentage essen blijkt bestand te zijn tegen de schimmel. Voor het behoud van de es is er een urgente vraag naar tolerante essen.

Vorig jaar is er een start gemaakt met het aanleggen van een collectie essentaksterfte ‘tolerante’ essen. De collectie bestaat uit klonen van gezonde individuen die tussen tussen vele dode en aangetaste essen groeiden. Vele van deze essen zijn doorgegeven via essentaksterfte.nu. De collectie is verdeeld over twee locaties, één in het Cirkelbos in de buurt van Almere en de ander op de Veluwe ten zuiden van Brummen. Per locatie worden er twee tot vier individuen per kloon aangeplant. 

Momenteel zijn er 128 klonen aangeplant. Dit najaar wordt de collectie verder aangevuld zodat er in totaal 200 klonen bewaard worden. Als controle zijn ook een aantal bekende cultivars aangeplant zoals 'Westhof's Glorie' en 'Altena' waarvan we weten dat deze gevoelig zijn voor de schimmel. De komende jaren zullen we de collecties nauw in de gaten houden voor eventuele uitval en nieuwe besmettingen.

Het aanleggen van deze collecties loopt parallel aan het onderzoek naar de erfelijkheid van de resistentie via het EU H2020 project B4EST. Met diverse partners wordt binnen dit project gezocht naar resistentie tegen essentaksterfte door o.a. het genotyperen van essen maar ook door het kunstmatig infecteren (inoculeren) van bomen.

De collectie en de betrokken onderzoeken vormen een belangrijke basis voor het behoud van de es in Nederland.

(Bron foto:CGN)