Nieuws

De toekomst van vleesvervangers

Vleesvervangers zijn bezig met een opmars. Toch is het nog onduidelijk hoe de markt voor vleesvervangers zich gaat ontwikkelen. En wat betekent dit voor de vleessector?

In een trendrapport schetst ABN Amro drie scenario’s voor mogelijke ontwikkeling van de Nederlandse markt voor vleesvervangers in de komende tien tot vijftien jaar. In het artikel 'Vleesverwerkers spelen in op eiwittransitie' uit vakblad VeeteeltVlees wordt er op deze drie scenario’s ingegaan.

Marktaandeel vleesvervangers

Supermarkten verkopen steeds meer vleesvervangers. Sinds 2017 is de verkoop van vleesvervangers met 50% gestegen. Dit jaar wordt een groei van 15% verwacht voor vleesvervangers, zo is te lezen in het trendrapport van ABN Amro. Ondanks deze snelle stijging is het marktaandeel van vleesvervangers nog slechts 4,5 procent van de totale verkoop van vlees. Vanwege de marges en de toenemende vraag investeren steeds meer bedrijven in vleesvervangers.

Veranderend eetpatroon

Hoewel het aantal vegetarische producten toeneemt, eten Nederlanders even vaak vlees als tien jaar geleden. Dit blijkt uit cijfers van Wageningen University & Research. Hoewel de vleesconsumptie niet echt gedaald is, zijn de intenties naar een vleesminderend eetpatroon wel toegenomen. Er is een toename te zien in het aantal flexitariërs.

Uit marktonderzoek blijkt dat 4 op de 10 huishoudens in Nederland wel eens vleesvervangers koopt. Maar veranderen van het eetpatroon gaat langzaam. Ook eten mensen vaker buiten de deur, waardoor een toename in de vleesconsumptie te zien is. Dat betekent echter niet dat de groei van vleesvervangers stopt.

Toekomstbeeld vleesvervangers

In het rapport van ABN Amro worden drie scenario’s geschetst. In alle drie scenario’s stijgt het aantal vleesvervangers in eerste instantie. In het eerste scenario is na een flinke stijging een afname van de vleesvervangers te zien. Deze afname zou te verklaren zijn door de twijfel over gezondheidseffecten vanwege de vele bewerkingsstappen. Bewerkt voedsel wordt als ongezond gezien.

Het tweede scenario schetst een blijvende toename in het aantal vleesvervangers, waardoor het marktaandeel uiteindelijk groter wordt dan vlees. Door innovatie en marketing kunnen de vleesvervangers gezonder worden en ook als gezonder gezien worden. Deze toename zorgt ervoor dat vleesvervangers kwalitatief beter worden en beter betaalbaar worden voor een grote groep consumenten.

In het derde scenario stijgt het aantal vleesvervangers iets, om vervolgens te stabiliseren. Het blijft dan relatief duur om vleesvervangers te kopen, waardoor deze producten maar voor een kleine groep consumenten aantrekkelijk is.

Toekomstbeeld vlees

Of de markt voor vleesvervangers ook groter zal worden dan de markt voor vlees is nog lastig te zeggen. Toch wordt dat niet verwacht, zo benadrukt Nadia Menkveld, sectoreconoom bij ABN Amro, in het artikel uit VeeteeltVlees.

In het artikel komt ook de directeur van het Belgische vleesverwerkingsbedrijf Vandenbogaerde aan het woord. Hij ziet vleesvervangers als een tussenstap, om uiteindelijk bij een duurzamere vleessector te komen. Milieu en imago spelen daarbij een belangrijke rol. Hij pleit voor een duurzamere productie van vlees en voor vlees dat middels keurmerken uit de anonimiteit komt. ‘Denk bijvoorbeeld aan het Beter Leven Keurmerk, aan het wegnemen van soja uit de keten en lokaal vlees', aldus Vandenbogaerde.

(Bron foto: Shutterstock)