Nieuws

De toekomst voor de frietbakjes?

Bron foto: Studio 1231, Shutterstock
Samenvatting
  • Onderwerp
    recycling, biobased, plastic
  • Interessant voor
    biobased professional
Bekijk de bronnen
Recent zijn consumenten verplicht om een toeslag te betalen voor het gebruik van plastic bakjes, bijvoorbeeld in de snackbar, of zelf verpakkingen mee te nemen om het gebruik van plastic verpakkingen terug te dringen. Dit roept de vraag op hoe de fossielvrije opties eruit zien voor toekomstige materialen.

Wageningen Food & Biobased Research heeft er een interessant boekje over geschreven: “The renewable future of materials : how to produce our everyday products once we phased out fossil oil and gas”. Verschillende professionals constateerden onlangs dat er slechts drie opties voor fossielvrije materialen op basis van koolstof op de markt zijn: (1) het gebruik van biomassa, (2) het toepassen van CO2-afvang- en gebruikstechnologieën en (3) het gebruik van gerecyclede materialen. In gesprekken met collega's en andere belanghebbenden realiseerden ze zich dat het op dit moment moeilijk is om de verschillen en overeenkomsten tussen deze drie grondstofopties voor de productie van materialen te doorgronden.

Productieroutes

Vanuit een chemische en polymeerwetenschappelijke hoek is er echter een logische structuur die ten grondslag ligt aan deze drie productieroutes voor op koolstof gebaseerde materialen. Daarom is dit boekje geschreven.

In de eerste twee hoofdstukken wordt de rol van koolstof in onze alledaagse materialen beschreven en wordt een raamwerk van de basisovereenkomsten tussen alle op koolstof gebaseerde materialen gepresenteerd. Voortbouwend op dit raamwerk wordt beschreven hoe de drie verschillende grondstofroutes kunnen bijdragen aan onze toekomstige materiaalvoorziening: biomassa in hoofdstuk 3, CO2-technologieën in hoofdstuk 4 en recycling in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 is gewijd aan de complexiteit in de productieketens voor materialen en de rol van specifieke belanghebbenden bij het realiseren van de materiaaltransitie.

Bioafbreekbaar

Een extra dimensie in deze discussie vormt de mate van bioafbreekbaarheid van met name de plastic materialen. Uit de webinarserie Green Renewable Solutions 2023 blijkt dat bioafbreekbaarheid beschouwd moet worden als systeem eigenschap; omstandigheden bepalen -naast materiaalkeuze – ook de mate en tijdsverloop van de bioafbreekbaarheid.

Door het Nova Institut is in het project BioSinn onderzoek gedaan naar welke toepassingen of producten met name geschikt zijn voor de inzet van bioafbreekbare plastics. Denk aan theezakjes, potjes in de tuinbouw, plastic zakjes voor groenten en fruit, stickers op het fruit, visnetten etc. Sommige van deze toepassingen zijn nu verplicht geworden. Verwacht wordt dan ook dat de wereldwijde productie van biobased bioafbreekbare polymeren sterk zal groeien.