Menu
Nieuws

De walnoot geeft Zeeuwse akkerbouw efficiëntere stikstofkringloop

Veldbonen
Bron foto: Eddy Teenstra, WUR
Bomen en houtige gewassen combineren met akkerbouw zorgt voor minder uitspoeling van stikstof en meer opname uit de lucht. Dat is de voorzichtige conclusie van onderzoekers van Wageningen University & Research. Welke vorm het meest geschikt is voor de Zeeuwse omstandigheden zoals kleigrond, hoge waterstanden en inmenging van zout water verdient nader onderzoek.

false

false

Bronnen

(3)