Nieuws

De wasbeer komt

Af en toe wordt er in Nederland een wasbeer gesignaleerd. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat er sprake is van een lokaal gevestigde populatie, is de kans groot dat de soort zich ook in Nederland vestigt.

De wasbeer (Procyon lotor) wordt af en toe gesignaleerd in Nederland. Meestal gaat het om verkeersslachtoffers. Waar die dieren vandaan komen is niet duidelijk. Mogelijk zijn ze uitgezet of ontsnapt, maar ze kunnen ook vanuit Duitsland of België komen. Omdat wasberen een risico vormen voor de volksgezondheid, wil de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meer inzicht krijgen in de verspreiding van de wasbeer. Waar zijn wasberen gesignaleerd? Zijn er in het grensgebied met Duitsland mogelijk lokaal gevestigde populaties?

Roofdier

De wasbeer, een van oorsprong uit Amerika afkomstig roofdier, heeft zich in Europa gevestigd en komt voor in Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg, Tsjechië, Slowakije en Oostenrijk, zo meldt NVWA in een factsheet. Hoewel wasberen alleseters zijn, eten ze veel vogels: eieren, kuikens en volwassen vogels, vooral watervogels. Wasberen kunnen ook veel vernielen.

Zo richten ze schade aan in gebouwen, tuinen, fruitbomen en vuilnisbakken. Ze kunnen huizen binnendringen en schade veroorzaken aan daken. Daarnaast blijkt dat de wasbeer drager kan zijn van de wasbeerrondworm (Baylisascaris procyonis), een worm die bij een besmetting ook voor de mens schadelijke gevolgen kunnen hebben. De wasbeer is mede daarom een ongewenste soort.

Waarnemingen

In Nederland komt de wasbeer ook voor, zo is te lezen in het onderzoeksrapport 'Onderzoek naar het voorkomen van de wasbeer in Nederland'. In de periode 2009-2015 zijn regelmatig wasberen gezien: in totaal zijn er in deze periode 90 waarnemingen geregistreerd, waarvan 60 als zeker. De waarnemingen komen uit alle delen van Nederland, met uitzondering van Zeeland en de Waddeneilanden.

Op basis van de meldingen kwamen twee locaties naar boven als mogelijke vestiging van een populatie: de omgeving van Doetinchem en de Dordtse Biesbosch. Uit onderzoek blijkt dat daar mogelijk wel wasberen leven, maar dat er geen sprake is van een gevestigde populatie. In Duitsland komen wasberen meer voor, ook in de grensstreek, al zijn de aantallen daar nog laag. Maar de Duitse populaties groeien snel: 12 tot 20% per jaar. De grootste populaties bevinden zich zo'n 100 tot 150 kilometer van de Nederlandse grens. De kans is groot - zo meldt het rapport - dat inmiddels gevestigde populaties dicht bij de Nederlandse landsgrens voorkomen.

Ontwikkeling

De onderzoekers vinden dat de ontwikkeling van de wasberen goed gevolgd moet worden, niet alleen in de grensstreek met Duitsland, maar ook in de grensstreek met België in Zuid-Limburg omdat ook in Wallonië het aantal wasberen groeit. De onderzoekers komen met de aanbeveling een plan op te stellen voordat de wasberen zich definitief vestigen in Nederland.

(Bron foto: Pixabay)