Nieuws

Debat nodig over drones

Drones bieden veel mogelijkheden voor landbouw en natuurbeheer. Ze worden in de toekomst een onvermijdelijk onderdeel van ons dagelijks leven op een manier die je nog niet kunt voorzien. De overheid zou een breed debat over kansen, mogelijkheden en randvoorwaarden moeten organiseren.

Steeds vaker worden drones ingezet in de landbouw. Je kunt ze gebruiken als vliegende camera om gewassen te inspecteren of, als je wat grotere drones gebruikt, teeltmaatregelen uit te voeren. Zo ontwikkelt het bedrijf Drone4Agro een mega-drone die een gewicht tot 100 kilo kan vervoeren, een drone als 'vliegende tractor'. Omdat drones veel mogelijkheden bieden voor precisietechnieken, kunnen ze bijdragen aan duurzame landbouw.

Inspectie

Ook natuurbeheerders zien mogelijkheden om drones in te zetten, bijvoorbeeld voor inspectie. Zo kunnen ze makkelijker bosbranden of stropers opsporen. Of ze gebruiken het voor monitoring. Je kunt bijvoorbeeld de nesten in een lepelaarkolonie tellen. Handiger dan vanuit een bootje, en het levert minder verstoring op. Het rapport 'Een verkenning naar toepassing van drones in landbouw en natuur' geeft een overzicht van de vele mogelijkheden van drones.

Maatschappelijke vraagstukken

Onderzoekers van Wageningen Environmental Research (Alterra) voerden die verkenning uit in opdracht van de het ministerie van EZ. Naast de bestaande mogelijkheden en de mogelijke toekomstige inzet van drones, besteden ze ook aandacht aan maatschappelijk vraagstukken. Want drones worden in de toekomst een onvermijdelijk onderdeel van ons dagelijks leven op een manier die je nu nog niet kunt voorzien, aldus de onderzoekers.

Verstoring

Je kunt denken aan de privacy. Drones verzamelen veel gegevens. Van wie zijn die data? En wie beheert ze? En mag je zo maar camerabeelden opnemen? Daarnaast kunnen drones verstorend werken, zeker in de natuur. Watervogels en trekvogels worden snel verstoord door drones. In Natura 2000 gebieden is verstoring van wild verboden, maar toezicht en handhaving blijft lastig. Je kunt niet overal zijn. Recreanten ervaren aanwezigheid van drones ook als verstoring.

Debat

Het lastige is dat er nog geen duidelijk regelgeving is voor het gebruik van drones. De overheid is terughoudend om de nieuwe techniek in adequate regelgeving te veranderen, zo is te lezen in het rapport. Daarnaast leveren aspecten als persoonlijke veiligheid en privacy barrières op voor een breed gebruik van drones. De overheid staat zo innovatie in de weg.

De overheid zou juist het debat over de kansen, mogelijkheden en randvoorwaarden van drones moeten organiseren. Dat debat zou vooral op basis van feiten en ervaringen gevoerd moeten worden. Daarom is er behoefte aan een 'living lab' waar ondernemers, gebruikers en andere betrokkenen kunnen experimenteren met drones.

(Bron foto: Pixabay)