Nieuws

Deltaplan voedselbeleid hard nodig

Het huidige op fossiele grondstoffen en dierlijke eiwitten gebaseerde voedselsysteem is onhoudbaar. Het is de hoogste tijd dat er een deltaplan voor voedselbeleid komt, vinden Hans Dagevos en Erik de Bakker.

Nederlanders hoeven maar 10% van hun inkomsten aan voedsel te besteden. De Nederlandse supermarkten zijn een voedselwalhalla. We vinden ons huidige voedselaanbod vanzelfsprekend; we doen alsof er niets aan de hand is. Maar het voedselsysteem zoals we dat nu hebben, is onhoudbaar vinden Wageningse onderzoekers Hans Dagevos en Erik de Bakker. Er is een deltaplan Voedselbeleid nodig schrijven ze in een artikel in het opinieblad Vork.

De problemen in onze voedselsystemen uiten zich op verschillende manieren. Glastuinders en varkenshouders hebben het zwaar. De voedselproductie heeft een grote impact op dier en milieu. En we leven in een obesogene samenleving. Het deltaplan moet zich daarom richten op twee speerpunten: gezonde voeding en productie met respect voor dier en milieu.

Voedselgezondheid

We leven in een dikmakende omgeving. Consumenten worden voortdurend gestimuleerd tot overconsumptie en snackgedrag. Het is zorgelijk dat sociaal zwakkere groepen oververtegenwoordigd zijn in de groep die te kampen heeft met overgewicht. De problematiek is hardnekkig omdat het moeilijk is overmatige kilo's kwijt te raken. Om die ontwikkeling om te buigen is een gecoördineerde inspanning nodig, waarin overheden, bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en actieve burgers een rol hebben.

Duurzame productie

De wereldwijde groei van vlees- en zuivelconsumptie loopt tegen grenzen aan. De industriële veeteelt is gebaseerd op fossiele grondstoffen en belast milieu, natuur, landschap en ecosystemen. De vraag is of je zo op termijn de mondiale voedselzekerheid kunt garanderen. Het duurzamer maken van de voedselproductie is alleen mogelijk door eiwittransitie. We moeten in plaats van dierlijk eiwit meer plantaardige eiwitten eten. Het deltaplan moet die eiwittransitie op gang helpen door innovaties te stimuleren en strategieën te ontwikkelen.

Politieke agenda

Voedsel is nu geen hot issue, constateren de auteurs van het artikel. Voedsel moet op de politieke agenda. Het moet een stevige positie krijgen in de aankomende verkiezingsprogramma's, stellen zij. Het moet een onderwerp worden waar het over gaat in de verkiezingscampagnes en ter tafel komen tijdens de kabinetformaties.

Deltaplan

Het deltaplan moet maatschappelijke of ethische discussies inbedden in de discussie over voedselsystemen. En het moet een antwoord geven op de bestuurlijke versnippering van voedselaangelegenheden over diverse ministeries (EZ, VWS, I&M, Buitenlandse Handel & OS), zoals er die nu is. Het deltaplan moet uitgaan van het besef dat landbouw en voedsel een belangrijk bijdrage leveren aan de gezondheid van mensen en de duurzaamheid van onze planeet.

(Bron foto: Shutterstock)