Nieuws

Demostraties op landbouwbedrijven: maak een topevenement

Samenvatting
  • Onderwerp
    Ontwerpgids Demonstratieactiviteiten Landbouwbedrijven
  • Interessant voor
    Multifunctionele Landbouwer
Bekijk de bronnen
Na anderhalf jaar keren fysieke bijeenkomsten met meer mensen terug. Dat betekent groen licht voor demonstratie-activiteiten op landbouwbedrijven. Maar hoe haal je als organisatie alles uit zo’n evenement? Een ontwerpgids van Farm Demo neemt initiatiefnemers mee langs zes stappen van het organiseren van een topevenement. In de gids staan alle stappen helder verwoord, voorzien van handreikingen, vragen en tips.

We kennen ze allemaal: demodagen, open velddagen, en bezoekdagen als een nieuwe stal gereed is. Demonstratiedagen op landbouwbedrijven zijn er in allerlei soorten en maten, met uiteenlopende doelen en georganiseerd door diverse partijen. Er worden innovaties getoond, voortgang in onderzoeken gedeeld en nieuwe kennis toegelicht. Centraal staat het leren door de bezoeker, maar ook het onderling contact is waardevol bij zo’n evenement. Bijpraten met een oude bekende, ervaringen uitwisselen, netwerken. Kortom, een goedlopende demonstratie-activiteit biedt organisatie en bezoekers veel mogelijkheden.

Start bij de doelstelling

De ontwerpgids van Farm Demo stelt dat het allereerst noodzakelijk is om ruimschoots van tevoren de doelstellingen helder te omschrijven. Want de doelstellingen bepalen alle volgende beslissingen in het traject van voorbereiding en uitvoering. De gids raadt aan om doelstellingen te schrijven door de volgende vragen te beantwoorden:

  • waarom organiseren we deze demonstratie,

  • wat willen we demonstreren,

  • wie willen we bereiken.

De antwoorden op deze vragen geven de doelstellingen. De volgende stap is om te bepalen welk type demobedrijf bij de doelstellingen past. Moet dat landbouwbedrijf zijn, een proefbedrijf, een voorlichtingsbedrijf of een onderzoekslocatie? Uitermate belangrijk hierbij is dat boeren zich moeten herkennen in het bedrijf.

Aan de slag

Ga vervolgens aan de slag met de daadwerkelijke organisatie van de demonstratie. Doe dit vooral niet alleen, maar kijk wie je kunt betrekken van buiten het organiserende bedrijf. Welke partijen zoals boeren, landbouworganisaties en adviseurs passen goed bij de doelstellingen? Betrek ook overheden als dit aansluit bij de inhoud van de demo-activiteit.

Om een succesvolle demo neer te zetten, is het belangrijk dat alle betrokkenen de doelstellingen kennen en onderschrijven. Vanuit daar kan de inhoud verder worden uitgewerkt. De ontwerpgids geeft uitleg hoe je kunt zorgen voor een evenwichtig programma. Maar de gids richt zich ook op praktische zaken, zoals bewegwijzering en eet- en drinkgelegenheid.

Aandacht voor promotie 

De gids gaat ook in op de promotie van een demo. Een belangrijk onderdeel, want een effectieve werving heeft positieve invloed op het bezoekersaantal. Maak een uitnodiging en kies voor communicatiekanalen die passen bij de doelgroep. In de gids worden allerlei vragen gesteld die je in deze fase moet beantwoorden, waardoor uiteindelijk de promotie goed gaat passen bij de doelgroep.

Leren en evalueren

De gids laat je nadenken over de manieren waarop je kennis deelt met de bezoekers. Zo geeft de gids een korte uitleg over verschillende manieren waarop bezoekers leren. En hoe je deelnemers betrekt bij de uitwisseling van kennis. De gids geeft ook een overzicht van verschillende leermethoden met aandachtspunten en links naar best practices.

Minstens zo belangrijk voor kennisdeling is de follow-up, want leren gebeurt ook na afloop van een demonstratie. Welke activiteit onderneem je om in contact te blijven met de bezoekers? Maak bijvoorbeeld een video, stuur vragenlijsten of maak een Facebookgroep aan. Deze en veel andere tips vind je in de ontwerpgids.

(Bron foto: Marte Hofsteenge, Shutterstock )