Nieuws

Denk ‘out of the box’ met lesmateriaal over dierenwelzijn

Een koe buiten of binnen zetten? Waar leg je de grens als het gaat om dierproeven? Dierenwelzijn is een maatschappelijk thema waar niet altijd pasklare antwoorden voor zijn. Nieuwe leermiddelen geven inhoud aan het abstracte begrip dierenwelzijn.

Afweging maken

Cursisten leren aan de hand van praktische voorbeelden, dilemma’s en casussen na te denken over dierenwelzijn en zelf een afweging te maken: zet ik koeien buiten of toch binnen? De onderwerpen gedrag en gezondheid, informatiebronnen voor dierenwelzijn, en huisvesting en voeding, omgevingsfactoren die invloed hebben op dierenwelzijn komen aan de orde. Daarnaast is ethiek een belangrijk onderdeel: mensen hebben verschillende meningen over hoe je met dieren hoort om te gaan. Diergroepen die aan bod komen zijn gezelschapsdieren, landbouwhuisdieren, proefdieren en in het wild levende dieren

Complete cursus of zes leereenheden

Omdat de verschillende samenwerkende partijen verschillende doelgroepen bedienen, is het eindresultaat in twee vormen beschikbaar:

(1) Een complete en interactieve webbased cursus: De cursus is voor iedereen vrij toegankelijk via het Dierenwelzijnsweb. De Dierenbescherming stelt de complete cursus via haar eigen netwerk beschikbaar aan haar vrijwilligers en medewerkers.

(2) Zes afzonderlijke leereenheden: Voor mbo-groen (niveau 3 en 4) publiceert het Ontwikkelcentrum het materiaal als zes leereenheden via de Educatieve Contentcatalogus (ECC; kies startpagina Dier). Docenten en studenten kunnen hier flexibel gebruik van maken, bijvoorbeeld door een eigen lesprogramma samen te stellen op basis van onderdelen uit de leereenheden.

Unieke samenwerking

De samenwerking met de Dierenbescherming ontstond via de regeling Kennisverspreiding en Innovatie Groen Onderwijs (KIGO). Aanleiding was de behoefte van de Dierenbescherming aan een cursus voor haar vrijwilligers en medewerkers, gecombineerd met de vraag uit het MBO-Groen naar geactualiseerd en toegankelijk onderwijsmateriaal. Initiatiefnemers Dierenbescherming en Lectoraat Welzijn van Dieren schakelden, gesteund door KIGO-gelden van EL&I, het Ontwikkelcentrum in als projectleider voor het ontwikkelen van de leermiddelen. CITAVERDE College Horst, AOC Oost Almelo, de Dierenbescherming en Wageningen UR Livestock Research leverden de vakinhoudelijke input.

KIGO/2010/09-028

Contact

Contact informatie: Marko Ruis


(Bron foto: cursus Dierenwelzijn)