Nieuws

Derogatie is een kwestie van maatwerk

Derogatie betekent dat je onder bepaalde voorwaarden van een wettelijke norm mag afwijken. Boeren kunnen bijvoorbeeld meer mest uitrijden als ze voldoende grasland hebben.

Het woord derogatie is volgens Wikipedia min of meer tot het populaire taalgebruik gaan horen met de nieuwe mestwetgeving zoals die per 1 januari 2006 geldt. De Europese Nitraatrichtlijn stelt dat in alle Europese lidstaten niet meer dan 170 kg stikstof uit dierlijke mest per hectare grond mag worden opgebracht.

Uitzondering

Hierop is voor een aantal landen, waaronder Nederland, een uitzondering gemaakt. Melkveehouders en andere graasdierenhouders in die landen kunnen een beroep doen op derogatie. Ze mogen dan 250 kg (soms 230 kg) stikstof uit dierlijke mest op een hectare voedergrasland gebruiken. De reden waarom in deze landen of regio's deze uitzondering gemaakt wordt, heeft te maken met de hogere opbrengst van het grasland en het grotere verlies van stikstof (in de vorm distikstof) naar de lucht. Beide zijn het gevolg van een gematigd klimaat, met veel regen en een relatief natte bodem.

De organisatie die in Nederland de derogatie-aanvragen regelt, is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website van het RVO is alle informatie te vinden over de regels, voorwaarden en procedures rondom het aanvragen van derogatie.

Wel of niet aanvragen

Volgens een artikel in het blad Veeteelt zag vorig jaar één op de tien melkveehouders af van derogatie. De voorwaarde dat een derogatiebedrijf minimaal tachtig procent van zijn areaal als grasland moet gebruiken, is voor een aantal (intensieve) bedrijven reden om af te zien van derogatie. Volgens het artikel blijft derogatie voor het gros van de veehouders aantrekkelijk, maar zijn deskundigen het niet eens over wat de effecten zullen zijn van de nieuwe melkveewet.


(Bron foto: Thinkstock)