Nieuws

Detectiehond bij opsporing ziekten en plagen

Honden hebben een fijne neus voor het opsporen van ziekten en plagen in vaste planten en bollen. Inzet bij andere gewassen, in kassen, koelcellen en in het open veld behoort tot de mogelijkheden.

Dit blijkt uit een stageopdracht van de studenten Samantha Dooijenburgh (Inholland richting dier- en veehouderij) en Haye van Leeuwen (Inholland richting tuinbouw agribusiness), die op 9 september is gepresenteerd aan medewerkers van NAktuinbouw en andere belangstellenden.

Onderzoek

De studenten hebben zich gebogen over de vraag of detectiehonden inzetbaar zijn bij het opsporen van ziekten en plagen. Ze deden dat in opdracht van het Innovatie- en Demonstratie Centrum (IDC) Bollen & Vaste planten in Lisse. Ze zijn begeleid door Marco van Dalen.

De conclusie is dat honden in meerdere gewassen rendabel zijn in te zetten, mits de honden goed getraind zijn. Er blijven echter nog veel vragen over, en daarom krijgt het onderzoek een vervolg. Binnenkort starten vier andere studenten van Inholland het vervolgonderzoek.

Meer informatie: mw. Barry Loooman

(Bron foto: NAK tuinbouw)