Nieuws

Diagnose noodzaak bij abortus

Er zijn diverse oorzaken voor abortus bij schapen en geiten. Veel van de besmettelijke oorzaken zijn zoönosen, ze kunnen worden overgedragen op mensen. Daarom is diagnostisch onderzoek bij abortus belangrijk.

Een schaap heeft een draagtijd van ongeveer 147 dagen, een geit van 151 dagen. Als een dracht wordt afgebroken voor dag 42, noem je dat embryonale sterfte, zo legt Vakblad Veehouder & Veearts uit. Tot dag 100 spreek je bij de afbraak van de dracht over vroege abortus, daarna noem je het late abortus.

Besmettelijk

In het artikel 'Het belang van diagnostiek: abortus bij kleine herkauwers' gaat het vakblad in op de oorzaken van abortus - er zijn er tientallen - en vooral de noodzaak van diagnostiek. Want veel van de besmettelijke oorzaken van abortus zijn ook zoönosen. Ze kunnen worden overgedragen op mensen.

Zo is van de bacterie Chlamidia abortus - een van de meest aangetoonde veroorzakers van abortus bij schapen en geiten - duidelijk dat die bacterie gevaarlijk is voor zwangere vrouwen. Hoewel een deskundigenberaad concludeert dat het risico voor de volksgezondheid in het algemeen verwaarloosbaar is, is het zeker riskant voor erfbetreders.

Hygiëne

Daarom is hygiëne voor schapen- en geitenhouders belangrijk, schrijft het vakblad. Zwangere vrouwen horen sowieso geen contact te hebben met aflammerende schapen en geiten. Het is daarom ook belangrijk dat je weet wat de oorzaak is van abortus, want alleen dan weet je welke je maatregelen je moet treffen om verliezen te beperken en om infecties bij mensen te voorkomen. Omdat je die oorzaak niet zelf kunt bepalen, is diagnostisch onderzoek nodig.

Het vakblad wijst er bovendien op dat er voor diverse oorzaken van van abortus bij kleine herkauwers aangifte- of meldingsplicht geldt. Dit betekent dat je, wanneer je geconfronteerd wordt met een ziekte waarvoor die plicht geldt, je dit bij de NVWA moet melden. Dat geldt ook voor afwijkende abortussen.

(Bron foto: Thinkstock)