Nieuws

Diep dal in de varkenscyclus

De nood is hoog in de varkenssector. Door lage prijzen, Russische boycot en andere oorzaken vindt er een koude sanering plaats. Toch lijkt er een voorzichtig herstel te zijn.

Diverse vakbladen besteedden vorig najaar aandacht aan de crisis in de varkenssector. 'Koude sanering van varkenssector is feit', kopte Pig Business in december. Het Vlaamse Management&Techniek publiceerde in oktober een artikel met de kop 'Marges in de varkenshouderij kleuren overal dieprood' en het kwartaalbericht van de Rabobank was in oktober ook somber: 'Weinig zicht op herstel Europese varkensmarkt'.

Sanering

Op KI-bedrijven zien ze de crisis het eerst, zegt Peter Loenen van Topigs Norsvin in het artikel in Pig Business. Hij constateert dat veel zeugenbedrijven gestopt zijn, net na de zomer. Ook woordvoerders van andere KI-bedrijven in dat artikel constateren een zelfde ontwikkeling. Ze constateren dat er een koude sanering plaats vindt.

Er zijn diverse oorzaken voor het diepe dal van de vijfjaarlijkse varkenscyclus. De Russische boycot wordt genoemd. Maar het heeft ook te maken met het te grote aanbod op de wereldmarkt, ontwikkelingen van wisselkoersen, de prijsontwikkeling in China en de ontwikkeling van de voerkosten. Zo zorgt een tegenvallende maïsoogst in Amerika voor een hogere voerprijs dan verwacht. En kon Brazilië meer exporteren door de waardedaling van de Reaal.

Herstel

Natuurlijk vraagt deze ontwikkeling om actie van de politiek. Er is een roep voor een warme sanering. Maar staatssecretaris Dijksma wilde afgelopen zomer geen toezeggingen doen. "Er wordt gewoon teveel varkensvlees geproduceerd," zegt ze in augustus in een artikel in Pig Business.

Het laatste kwartaalbericht van de Rabobank constateert aan het begin van 2016 een langzaam, maar fragiel herstel. De private opslagregeling die van kracht is, heeft daar aan bijgedragen. Met die regeling, ingesteld door de Europese Commissie om de druk op de varkensmarkt weg te nemen, kunnen lidstaten varkensvlees tijdelijk uit de markt nemen en opslaan. De EU betaalt de opslagkosten.

Daarnaast speelt mee dat door de krimp van de zeugenstapel het aanbod krimpt. Dat zorgt voor een kleine opleving van de vleesvarkenprijzen. Maar, zo concludeert de Rabobank, door de zeer lage start van de prijzen, de stabiele voerprijzen en de hoge kosten voor onder andere mestafzet, is dit herstel nog niet voldoende voor een positief resultaat. Dit geldt zowel voor de zeugen- als de vleesvarkenshouders.

(Bron foto: Thinkstock)

Publicaties

(5)