Nieuws

Dier centraal in varkens- en pluimveehouderij

Toenemende schaalvergroting maakt dat er minder tijd beschikbaar is voor het individuele dier. Het is wenselijk dat veehouders voldoende tijd hebben om diersignalen te gebruiken in hun management. Nieuwe vormen van informatietechnologie helpen daarbij.

Precision Livestock Farming (PLF)

Precision Livestock Farming (PLF) – dat is de naam waaronder een internationale groep van landbouwwetenschappers aan nieuwe informatie- en communicatietechnologie werkt voor de veehouderij. Deze technologieën, die buiten de landbouw al veelvuldig worden toegepast, moeten het mogelijk maken om individuele dieren beter te volgen op de steeds grotere bedrijven. Binnen PLF wordt gekeken naar toepassingen op het gebied van dierenwelzijn, diergezondheid en het efficiënt gebruik van productiemiddelen.

Verkenning PLF in varkens- en pluimveehouderij

Wageningen UR Livestock Research heeft een verkenning uitgevoerd van de mogelijkheden die PLF kan bieden in de varkens- en pluimveehouderij. Op basis van interviews en perspectieven van verschillende actoren, werd onder andere vastgesteld dat het ‘internationale wetenschappelijke’ concept van PLF niet ruim bekend is. Er worden ook vraagtekens gezet bij de praktische implementatie, waarbij de individuele dierbenadering lastig voor te stellen is bij grote groepen dieren in grote productiefasen. Opvallend in de varkenshouderij is dat men elektronische dieridentificatie ziet als een voorwaarde voor introductie van PLF en het risico dat dit een doel op zich lijkt te worden.


(Bron foto: Wageningen UR Livestock Research)