Menu
Nieuws

Dierenbescherming geeft aanbevelingen gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

De wettelijke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de gemeente raken op tal van onderwerpen aan de belangen van dieren. De Dierenbescherming geeft op haar site een overzicht van de mogelijkheden die gemeenten hebben om aandacht te geven aan dierenwelzijn.

false

(1)