Nieuws

Dierenbeschermings-organisaties voeren campagne voor een beter vissenwelzijn

Uit een opinieonderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van diverse dierenbeschermingsorganisaties blijkt dat de meeste Nederlanders (69%) vinden dat het welzijn van vissen beter beschermd moet worden. Zij zijn bovendien bereid meer te betalen (gemiddeld 20% meer) voor vis die een beter leven heeft gehad.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Compassion in World Farming (CIWF) en Eurogroup for Animals, een internationaal samenwerkingsverband van dierenbeschermingsorganisaties. Onderzoeksbureau ComRes interviewde online in negen landen, waaronder Nederland, elk 1000 mensen die representatief zijn voor de populatie in de periode 30 april t/m 8 mei 2018.

Oproep betere bescherming vissen

De overgrote meerderheid (72%) vindt dat het welzijn van vissen evenveel bescherming verdient als dat van andere dieren. Dat is nu niet het geval. Zo bestaan er geen aparte welzijnsregels voor vissen en hoeven ze (op de paling na) niet verdoofd te worden tijdens de slacht, waardoor ze vaak pijnlijk en langzaam sterven. Geert Laugs, directeur CIWF: “Voor de consument en de wetenschap is het duidelijk: vissen kunnen lijden en moeten beter beschermd worden. De overheid moet met haar tijd mee gaan en betere regels voor de bescherming van vissen opstellen, te beginnen met verdoving bij de slacht.” Eerder dit jaar concludeerde ook de Raad voor Dierenaangelegenheden dat in de omgang met vissen bewuster rekening gehouden moet worden met vissenwelzijn en -integriteit. Vissen zijn voelende wezens en hiernaar moet gehandeld worden.

Keurmerken: duurzaam zegt niets over welzijn

Voor de consument die vis wil met beter welzijn is de keuze in de supermarkt uiterst beperkt. In de huidige duurzaamheidskeurmerken, zoals MSC en ASC, wordt er niet extra rekening gehouden met vissenwelzijn en onverdoofde, pijnlijke slacht is gangbaar. De meerderheid van de ondervraagden vindt dat een duurzaamheidskeurmerk op kweekvis wél betrekking moet hebben op welzijn: 65% vindt dat het keurmerk ‘duurzaam’ zou moeten betekenen dat het dier de ruimte heeft gehad voor natuurlijk gedrag, en pijnloos is geslacht (55%). Momenteel is het biologische keurmerk voor kweekvis het enige dat eisen stelt aan welzijn.

Bewustwordingscampagne

De Dierenbescherming begint in september een langjarige bewustwordingscampagne over vissenwelzijn. De start wordt gemarkeerd met de foto-expositie “Vissen boven water” bij de Stopera in Amsterdam: een openluchtexpositie van fotopanelen waarop ‘Amsterdamse-’ en typische consumptievissen staan. “Fascinerende en allerminst gevoelloze wezens”, aldus directeur Co’tje Admiraal die de expositie opent.

(Bron foto: Makrelen_Wikimedia_NMFS-Southwest Fisheries Science Center)