Nieuws

Dierenwelzijn blinde vlek bij maatschappelijk verantwoord ondernemen

Samenvatting
  • Onderwerp
    Dierenwelzijn, Dierethiek
  • Interessant voor
    Loonwerker, Bedrijven
Bekijk de bronnen
Bedrijven zouden zich verantwoordelijker moeten gedragen tegenover dieren. Dat stelt ethicus Monique Janssens in haar proefschrift Animal Business, Corporate responsibility towards animals, dat zij 8 oktober jl. verdedigde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In haar proefschrift stelt Monique Janssens de tweeledige vraag: wat is de ethische verantwoordelijkheid van bedrijven voor dieren, en hoe gaan bedrijven met die verantwoordelijkheid om?

Ethische verantwoordelijkheid en omgang

Janssens stelt dat dierenwelzijn een blinde vlek is van de bedrijfspraktijk én van de bedrijfsethiek. En dat terwijl bedrijven wel degelijk verantwoordelijk zijn voor de levens en het welzijn van de dieren waar ze invloed op hebben. Bedrijven die zich bezighouden met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) maken zich wel druk om mens en milieu, maar veel minder met de invloed op dieren. Janssens ontwikkelde een methode voor het kwantificeren van commitment aan dieren zoals geuit door bedrijven op hun website. Ze pastte die methode toe op 200 multinationals. Ruim de helft van de multinationals geeft geen blijk van verantwoordelijkheidsgevoel voor dieren. Bedrijven die zich er wel over uiten, doen dit veelal op minder belangrijke locaties op hun websites, en minder op de centrale plaatsen waar het onderwerp thuis zou horen, zoals teksten over MVO-beleid en bedrijfscodes.

Stimuleren ethische houding naar dieren

Janssens onderzocht ook factoren die een ethische houding van bedrijven ten opzichte van dieren stimuleren en zoomde daarbij in op de voedingsindustrie. Ze vond drie groepen stimulerende factoren: het tonen van leiderschap, het vormen van partnerschappen en het openlijk tonen van besluiten en successen. Ook stelde ze vast dat de manager die verantwoordelijk is voor dierenwelzijn op twee manieren communicatie kan inzetten om een extra stimulerende rol te spelen: door te communiceren met interne en externe partijen én door onderlinge communicatie tussen die partijen te stimuleren.

De onderzoeker begrijpt dat veranderingen tijd kosten. Daarom heeft ze aanbevelingen voor de eerste stappen die elk bedrijf kan nemen: "Neem dierenwelzijn op in de ethische bedrijfscode en het MVO-beleid, maak er een manager verantwoordelijk voor, zoek verbetermogelijkheden door leiderschap en partnerschap, en communiceer proactief en eerlijk over plannen, doelen, obstakels en prestaties."

(Bron foto: cover thesis Animal Business)