Nieuws

Dierenwelzijn centraal thema in paardenglossy

Het kennisnetwerk ‘Levende Have’ heeft in samenwerking met verschillende partijen in de paardenhouderij een glossy uitgegeven over welzijn in de paardenhouderij. Uitgangspunt voor de inhoud van het blad is de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad paarden.

Twaalf manieren om van je paard te houden

Het uitgangspunt voor de inhoud van de op 4 oktober gepresenteerde paardenglossy is een lijstje met twaalf manieren om van je paard te houden. In dit lijstje wordt onder meer het belang van goede voeding (veel ruwvoer!), voldoende ruimte en beweging, sociaal contact en niet te vroeg spenen benadrukt. In het blad wordt dit in verschillende artikelen verder uitgewerkt. Het lijstje is gebaseerd op de Gids voor Goede Praktijken van de Sectorraad Paarden. In het blad komen de vier paardensporttoppers Anky van Grunsven, Adelinde Cornelissen, Bram Chardon en Carmen Römer aan het woord die hun visie op paardenwelzijn geven. Ook is er een interview met paardenwetenschapper Machteld van Dierendonck te vinden. Zij pleit voor een vaardighedenbewijs om paarden te mogen houden.

Breed verkrijgbaar

Stichting Levende Have is uitgever van de glossy. De Sectorraad Paarden en het Nederlands Hippisch Kenniscentrum (NHK) zijn mede-initiatiefnemers. Het ministerie van EL&I zorgde voor de financiering. Het blad is online te lezen en gratis af te halen bij 500 verkooppunten. De uitgave is verschenen in een oplage van 50.000 exemplaren. 

Stichting Levende Have

Levende Have’ is een kennisnetwerk voor de hobbydierensector. De organisatie, die voor de lopende activiteiten geen subsidie krijgt, onderhoudt een uitgebreide website met een kennisbank over de houderij van allerlei hobbydieren. Daarnaast wordt een tijdschrift uitgegeven.


(Bron foto: xx)