Nieuws

Dierenwelzijn contra duurzame energie?

Volgens de rechtbank van Breda worden er teveel vleermuizen gedood door windmolens bij het plaatsje Heijningen. Er moet nu onderzoek gedaan worden naar de gevolgen van de windmolens voor de lokale fauna.

Effecten windmolens op vleermuizen

Afgelopen december heeft de rechtbank in Breda uitgesproken dat er onvoldoende rekening is gehouden met de mogelijke effecten op bedreigde diersoorten van het windmolenpark Sabinapolder bij Heijningen in Brabant. De rechtbank baseerde de uitspraak mede op onderzoek van bureau Waardenburg waarin wordt geschat dat op jaarbasis 59 gewone dwergvleermuizen en 17 ruige dwergvleermuizen zullen sneuvelen. Artikel 9 van de Flora en Faunawet verbiedt het doden van beschermde diersoorten. Het artikel maakt daarbij geen onderscheid tussen onopzettelijk doden of met opzet doden. Op basis hiervan stelt de rechter dat het ministerie van Economische Zaken nieuw onderzoek moet doen naar het aantal mogelijke slachtoffers van de windmolens en dat er zo nodig maatregelen moeten worden voorgeschreven die het aantal voorzienbare slachtoffers tot nul reduceren.

Gevolgen uitspraak rechtbank

De windmolens kunnen nog gewoon doordraaien. De rechtbank heeft niet aangegeven dat de productie direct moet worden stilgelegd. Het is mogelijk om windmolens vleermuisvriendelijk te exploiteren, maar dit gaat ten koste van het rendement.


(Bron foto: Wikimedia, Tasja)