Nieuws

Dierenwelzijn foie gras productie België iets verbeterd

Per 1 januari mogen in België eenden die voor de productie van foie gras (vette lever) worden gehouden niet meer individueel gehuisvest worden.

De dieren moeten in groepen van minimaal 3 dieren worden gehouden en de minimale oppervlakte per dier is 1200 cm2. België claimt dat het het enige foie gras producerende land is met specifiek voor deze sector geldende regels. Eenden en ganzen die voor de productie van foie gras worden gehouden worden in de laatste fase van hun leven geforceerd gevoerd (gavage). Vooral dit aspect van de houderij levert veel welzijnsproblemen op. In veel Europese landen, waaronder Nederland,  is deze geforceerde voedering verboden. De nieuwe Belgische regelgeving verbiedt dit niet.

Foie gras productie en consumptie

Bij de productie van foie gras worden eenden en ganzen in de laatste fase van de productie (ongeveer 14 dagen) geforceerd gevoerd met een energierijk voer. De grote hoeveelheid energie gecombineerd met een laag eiwitgehalte die ze op deze manier binnen krijgen leidt tot de gewenste vette levers. Bij het slachten is het gewicht van de levers een halve tot ruim een hele kilo, ongeveer het tienvoudige van normaal. In 2009 produceerde Frankrijk 18.905 ton foie gras, Hongarije 2.550, Bulgarije 2.300, Spanje 830 en België 23 ton. Buiten Europa vindt er enige productie plaats in de VS, Canada en China. In Europa vindt de meeste consumptie plaats in Frankrijk, België en Spanje. In Nederland heeft Wakker Dier onderzoek gedaan naar de consumptie van Foie Gras. De consumptie is de laatste drie jaar gehalveerd.

Foie gras en dierenwelzijn

De productie van foie gras gaat gepaard met veel welzijnsproblemen.  De individuele huisvesting en vooral het geforceerd voeren leidt tot veel problemen. De sterfte bij deze productiewijze is hoog. Dit heeft wereldwijd al tot veel protesten geleid zoals van de WSPA en het CIWF. De Belgische organisatie Gaia heeft een alternatief voor foie gras paté op de markt gebracht. In Nederland is de organisatie Wakker Dier erg actief op dit terrein. De Nederlandse overheid kan de import van foie gras niet verbieden. Het vorige kabinet heeft toegezegd zich in Europa in te zetten voor een verbod op productiemethoden waarbij geforceerde voeding wordt toegepast.


(Bron foto: WSPA)