Nieuws

Dierenwelzijn op vakantie deel 2

Dierenwelzijnsproblemen zie je overal, dus ook al of niet op vakantie, in de zomerperiode. Net als vorig jaar geeft het Dierenwelzijnsweb weer een top vijf van oude en nieuwe onderwerpen over dieren, dierenwelzijn en vakantie.

1. Dumpen of afstaan van huisdieren

Net als vorig jaar op ‘1’: de gevolgen van ondoordachte aanschaf van huisdieren. Het besef dat de lasten/lusten balans van het houden van huisdieren niet altijd in de gewenste evenwichtsstand staat breekt bij een aantal mensen vooral tegen de vakantieperiode door. Ook dit jaar is het weer raak, diverse media melden bij het begin van de zomerperiode een toename van het aantal afgestane dieren. Dit jaar wordt ook de economische crisis genoemd als een factor die leidt tot een toename van het aantal afgestane dieren. Ook bij onze zuiderburen speelt het probleem.

2. Huisdier achterlaten in een afgesloten auto

Dat je dieren niet moet opwarmen in een magnetron is bij de meeste mensen inmiddels wel bekend. Dat langzaam garen in een afgesloten auto net zo schadelijk is voor gezondheid en dierenwelzijn is blijkbaar minder bekend. Al vanaf mei verschijnen er weer berichten in de pers over in de auto achtergelaten honden met (bijna) fatale gevolgen. Ook mensen waarvan je verwacht dat ze beter weten maken deze domme fout nogal eens. Elders in Europa is het probleem ook niet onbekend zoals te zien is in een dramatisch Frans filmpje.

3. Welzijnsonvriendelijke gerechten

Tijdens de vakantie krijgen de smaakpappillen ook vaak de gelegenheid exotische ervaringen op te doen. Ook buiten Nederland belanden er echter regelmatig producten op de kaart waarvan de herkomst uit oogpunt van dierenwelzijn omstreden is. Vooral praktijken in Aziatische landen, waar bijvoorbeeld hond geen ongebruikelijk ingrediënt is, staan vaak bloot aan kritiek vanuit Westers perspectief. De kritiek is meestal niet zozeer gericht op het eten van bepaalde diersoorten maar meer op de omstandigheden waaronder de dieren getransporteerd, gehouden en geslacht worden. Zo werd er onlangs een groot transport krokodillen bestemd voor consumptie onderschept. De transportomstandigheden waren zo slecht dat een aantal dieren onderweg stierven door oververhitting. Als reactie op de kritiek wordt er vanuit Azië en elders wel op gewezen dat de omgang met dieren bestemd voor consumptie in ons deel van de wereld ook wel wat te wensen overlaat. Kikkerbillen en foie gras worden hierbij genoemd als meer in het oog springende voorbeelden.

4. Olympische spelen

De Olympische Spelen in Londen zijn voor veel toeristen aanleiding om Engeland te bezoeken. Ook bij dit evenement is dierenwelzijn een aandachtspunt. Niet alleen de paardensport is op dit vlak regelmatig onderwerp van discussie maar bij deze spelen heeft ook de openingsceremonie al veel reacties opgeroepen. Het plan om hierbij schapen en ander vee te gebruiken heeft veel negatieve reacties opgeleverd van dierenbeschermingsorganisaties.

5. Dubieuze dierentuinen

Overal ter wereld zijn er moderne dierentuinen die volgens velen een bezoek waard zijn. Er zijn echter ook dierentuinen of andere instellingen met wilde dieren waar het dierenwelzijn nogal dubieus is. Een voorbeeld is een tempel in Thailand waar tijgers worden gehouden. Deze attractie trekt veel toeristen maar is sinds enige tijd ook onderwerp van veel kritiek. De omgang met dieren in Chinese dierentuinen staat ook bloot aan veel kritiek. Een bezoek aan een dergelijke instelling helpt ongewenste praktijken in stand te houden.

Lekker thuis blijven draagt waarschijnlijk het meeste bij aan verkleining van de kans op het extra verminderen van dierenwelzijn. Wat u ook doet, het Dierenwelzijnsweb wenst u een plezierige en welzijnsvriendelijke vakantieperiode toe


(Bron foto: Wikimedia, Chi King)