Nieuws

Dierenwelzijn ter discussie bij première nieuwe Hobbitfilm

De nieuwe film van regisseur Peter Jackson over de Hobbit is niet helemaal onomstreden. Dierverzorgers geven aan dat ruim 20 voor de film ingezette dieren in hun verblijven zijn doodgegaan door slechte omstandigheden.

Dierverzorgers als klokkenluiders

Enige tijd geleden meldde de Engelse krant ‘The Guardian’ al dat personeel verantwoordelijk voor de verzorging van de dieren die gebruikt werden bij het filmen van het eerste deel van de Hobbit trilogie had aangegeven dat er dieren waren gestorven. Volgens hen ging het in totaal om 27 dieren waaronder paarden, schapen en kippen. De dieren waren niet doodgegaan bij de filmopnamen maar tijdens het verblijf in de stallen gedurende de productieperiode. De productiemaatschappij heeft de sterfte toegegeven maar stelt dat een deel hiervan viel te verklaren door natuurlijke oorzaken. Regisseur Peter Jackson ontkende dat er dieren tijdens de productie zouden zijn omgekomen als gevolg van verkeerde behandeling. Hij stelde dat de dieren met zorg behandeld werden zowel tijdens de opnames als daarbuiten.

Filmslachtoffers

In vroeger jaren werd de dood van dieren tijdens het maken van filmopnamen niet als een heel groot probleem ervaren. Zo sneuvelden in een filmversie van Ben Hur uit 1925 naar verluid 100 paarden tijdens en na de beroemde opnames van de paardenraces. De film over de aanval van de lichte brigade tijdens de Krimoorlog (Charge of the light brigade, 1936) kostte het leven aan minstens 25 paarden. Dit gaf aanleiding tot de eerste vragen in het Amerikaanse congres over dit onderwerp.

Inmiddels heeft de Amerikaanse dierenbescherming richtlijnen uitgegeven voor het gebruik van dieren in films. Filmproducties waarbij dieren volgens de richtlijnen worden behandeld kunnen worden gecertificeerd. In Nederland zijn voor het gebruik van dieren in films geen aparte richtlijnen.


(Bron foto: American Humane)