Nieuws

Dierethiek en de melkveehouderij

Het dier wordt steeds meer vermenselijkt zoals in de discussie over de kalf bij het koe, vindt Bart Gremmen, professor dierethiek: 'Dat is funest voor de dieren zelf'. Gremmen geeft zijn gedachten over technologie als oplossing, over het landbouwsysteem en de morele status van het dier.

Koeien hebben nog steeds een oerinstinct. Ze gaan geen emotionele band met het pasgeboren kalf aan omdat er een grote kans is dat het kalf door een roofdier opgevreten, zo legt hij uit in vakblad Melkvee in het artikel '10.000 liter per koe is onethisch’. Het is daarom beter het kalf direct bij de koe weg te halen. Het probleem is dat dieren te vaak worden vermenselijkt, aldus de Wageningse professor. Met emotieopwekkende argumenten in de discussie doe je geen recht aan de complexiteit van de situatie. Zijn probleem is dat dierenwelzijnsorganisaties vaak een surrealistisch beeld van de werkelijkheid geven om emotie op te wekken. Als je discussie voert vanuit subjectieve tegenstellingen, kun je geen echte discussie voeren.

Dierenleed

'Het eten van dieren gaat altijd gepaard met dierenleed,' stelt hij. 'Je doodt dieren voor het vlees. Je ontkomt niet aan dierenleed, maar er is ergens een grens'. De vraag is waar je die grens stelt. In het artikel gaat hij in op de morele status van het dier. Dierenrechten zijn erkend in de wet: de bekende vijf vrijheden van het dier. Iedereen zou rekening moeten houden met de morele rechten van een dier, maar in de veehouderij is dat niet altijd het geval.

Landbouwsysteem

Hij vindt dat in het huidige liberale landbouwsysteem met marktwerking het onmogelijk is voor veehouders om de morele status van dieren te ondersteunen. Zo noemt hij als voorbeeld dat het niet ethisch verantwoord is om koeien 10.000 liter melk te laten geven. "Koeien met zulke 'superuiers' lopen niet echt lekker. Hun benen zijn er niet geschikt voor," aldus Gremmen. De vraag is wat een goede balans is tussen een diervriendelijke productie en wat een koe lichamelijk aan kan. Hij kan zich voorstellen dat veefokkers andere keuzes maken, meer letten op 'longlivity' dan hoge productie. Een koe kan heel oud worden.

Visie

Een voorwaarde voor een betere invulling van de morele status van dieren in de veehouderij is dat alle veehouders financieel gezond zijn, vindt hij. De dierhouderij zou een langetermijnvisie moeten hebben die vertelt hoe veehouders met dieren om moeten gaan. Hij ziet wel mogelijkheden in technologische oplossingen in 'precision livestock farming'. Zo kun je dieren 24/7 monitoren en bij alarm problemen oplossen.

(Bron foto: Thinkstock)

Links

(4)