Menu
Nieuws

Diergeneesmiddelen overschrijden mogelijk norm in oppervlaktewater

Antiparasitaire stoffen en afbraakproducten van diergeneesmiddelen kunnen grond- en oppervlaktewater verontreinigingen, blijkt uit eerste berekeningen. Maar veel informatie ontbreekt nog, veel berekeningen zijn gemaakt op basis van aannames. Daarom is nader onderzoek wenselijk.

false