Nieuws

Dieronderzoek in het lab

Wat gebeurt er in het lab? Hoe werkt de ELISA-test of PCR? De Gezondheidsdienst voor Dieren geeft in een reeks artikelen uitleg over verschillende laboratoriumtechnieken.

Jaarlijks ontvangt de GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) zo'n 7.000 inzendingen van runderen, varken, pluimvee en kleine herkauwers voor sectieonderzoek. Het merendeel van die inzendingen zijn varkens, zo blijkt uit het artikel 'De sectiezaal: wat gebeurt er allemaal?'. De dieren worden opgestuurd voor pathologisch onderzoek. Wat was de exacte oorzaak voor de sterfte van de dieren? De naam sectieonderzoek suggereert dat de dieren worden opengesneden, maar er gebeurt meer. Er vindt ook bacteriologisch onderzoek plaats of een PCR-test.

PCR

In het artikel 'Hoe werkt een PCR?' legt de GD uit dat dit een techniek is waarmee je een heel specifiek stukje DNA van bijvoorbeeld een ziekteveroorzakende bacterie of virus kunt meten. PCR staat voor Polymerase Chain Reaction (polymerase ketting reactie). Je gebruikt het om bijvoorbeeld CAE bij geiten aan te tonen. Het artikel legt uit hoe de PCR-techniek werkt.

Mestonderzoek

Bij mestonderzoek kan de GD met die PCR-techniek virussen of bacteriën aantonen, zelfs als die mciro-organismen al dood of beschadigd zijn. Maar bij mestanalyse worden bacteriën ook aangetoond door ze op speciale voedingsbodems in een broedstoof te kweken. Het artikel 'Mestonderzoek in het GD lab' beschrijft alle stappen van het mestonderzoek.

ELISA

Een anderee test is de ELISA-test. ELISA is de afkorting van Enzyme­Linked ImmunoSorbent Assay. Het is een test waarbij je met hulp van antistoffen virussen kunt aantonen. In het artikel 'Hoe werkt de ELISA? doet de GD uit de doeken hoe deze test werkt.

(Bron foto: Pixabay.com)

Publicaties

(10)