Nieuws

Diervoer efficiënter benutten

Eiwitconcentraat uit gras, die je via raffinage vrij kunt maken, kun je gebruiken als alternatief voor sojaschroot. Zo benut je gras efficiënter. Het is een van de mogelijkheden om de circa 35 miljoen ton voedermiddelen en grondstoffen in de diervoederketen door biobased technologieën efficiënter te benutten.

Van de 35 miljoen ton droge stof aan voedermiddelen en diervoedergrondstoffen die jaarlijks in Nederland beschikbaar is, zou je potentieel via biobased technologieën ruim 6,4 miljoen ton biomassa vrij kunnen maken voor efficiëntere toepassingen. Je bent zo in staat de 'niet-benutbare componenten' voor het dier toch te benutten. In een onderzoek, dat in opdracht van het Biorenewables Business Platform is uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research, verkenden onderzoekers de mogelijkheden om diervoeder efficiënter te benutten. Biobased technologieën bieden mogelijkheden, zo blijkt uit het rapport 'Efficiënter gebruik van voedermiddelen en (geïmporteerde) diervoedergrondstoffen: mogelijkheden als grondstoffenbron voor de Biobased Economy '.

Weidegras

Zo kun je via raffinage van weide- en kuilgras bijna 2,7 miljoen ton droge stof aan componenten uit gras beschikbaar maken zoals eiwitconcentraat. Je kunt dat als alternatief gebruiken voor geïmporteerd sojaschroot in Nederlandse diervoer. De onderzoekers denken dat dit concentraat in theorie 82 % van de sojaschrootimport kan vervangen. Met raffinage van gras is in Nederland de nodige praktijkervaring opgedaan in het project Grassa.

Raapzaadschroot

Kansrijk is raffinage van raapzaadschroot en zonnebloemschroot of -schilfers. Het zijn diervoedergrondstoffen waarmee nieuwe ketens ontwikkeld kunnen worden. Met een bioraffinagemethode, die nog in ontwikkeling is, kun je van het geïmporteerde volume raapzaadschroot (700 duizend ton ds) en zonnebloemschroot of - schilfers (525 duizend ton ds) ruim 40 % vrijmaken voor biobased toepassingen. Een deel van de moeilijk te benutten cellulosefracties kun je omzetten in melkzuur, dat je weer kun gebruiken om zetmeel in diervoeder en in de Biobased Economy te vervangen. Het deel met een hoog eiwitgehalte kun je inzetten voor varkens- en pluimveevoeding. Ook eiwitten uit algen en zeewieren zouden op termijn interessant kunnen zijn. Maar op dit moment zijn de kosten van algeneiwit in diervoeders nog zo hoog, dat eerst moet worden gewerkt aan verlaging van de teeltkosten van algen.

Sojaschroot

Bij alle verkenningen die in het rapport genoemd zijn, gaat het om het zo hoog mogelijk verwaarden van alle componenten uit een gewas of een grondstof. Het is de essentie van de biobased economy, zo staat in de samenvatting. Met een efficiëntere benutting van raapzaadschroot, zonnebloemschroot en gras kunnen kun je in principe werken aan 100 % vervanging van geïmporteerd sojaschroot in Nederland. Het is daarom zinvol te werken aan goede scheidings- en zuiveringsprocessen zodat nieuwe componenten die nu nog niet worden geïsoleerd in de toekomst wel kunnen worden vrijgemaakt en toegepast en een rendabele businesscase mogelijk is.

(Bron foto: Pixabay)