Nieuws

Diervriendelijk varkensvlees met twee sterren

Het aantal duurzame stallen stijgt. En het aantal gehouden dieren onder het Beter Leven keurmerk groeit ook. Varkenshouder Annechien ten Have is de eerste die varkensvlees produceert met twee sterren onder dat keurmerk.

Het percentage duurzame stallen is in een jaar tijd met 1,4% gestegen. Op 1 januari 2018 waren 15% van alle rundvee, varkens- en pluimveestallen integraal duurzaam, zo blijkt uit een recent verschenen rapport van Wageningen Livestock Research. UIt het rapport 'Monitoring integraal duurzame stallen' blijkt dat er nu 11.646 duurzame stallen zijn. En het percentage duurzame dierplaatsen in Nederland is gestegen van 36,7% naar 40,5%.

Twee sterren

Vrijwel tegelijk met het verschijnen van dat rapport bracht de Dierenbescherming de duurzame varkensstal van Annechien ten Have in Beerta onder de aandacht. Zij heeft het aangedurfd een stal te bouwen volgens de strenge criteria voor twee sterren onder het Beter Leven keurmerk.

De Dierenbescherming maakte dat bekend tijdens de Beter Leven week van 22 tot 29 oktober. Voor het eerst is er nu varkensvlees met twee Beter Leven sterren van eigen bodem verkrijgbaar, aldus de Dierenbescherming in een persbericht. Daarnaast zijn er ruim 800 varkenshouders die varkensvlees met een ster onder dat keurmerk produceren.

Inspiratiebron

De varkens in de stal van Ten Have hebben twee keer zo veel ruimte. Daarnaast kunnen ze naar buiten. De uitloop is voor de helft overkapt en er ligt stro in de stallen. Ten Have zegt in het persbericht dat er voor de dieren meer te beleven is: 'Ze wroeten dat het een lieve lust is'. De varkenshoudster ziet de stal als haar levenswerk. Ze hoopt een inspiratiebron te zijn voor de varkenshouderij in Nederland. Het gaat daarbij niet alleen om dierenwelzijn, maar ze verbouwt ook zelf het voer en vergist de mest.

Beter Leven keurmerk

De Dierenbescherming meldt dat Het Beter Leven keurmerk groeit. De omzet gaat dit jaar naar 1,9 miljard Euro, vorig jaar was dat nog 1,5 miljard euro. In totaal zullen in 2018 ruim 35 miljoen dieren onder dit keurmerk vallen: 3 miljoen varkens, 29 miljoen kippen, 2,6 miljoen legkippen, 20.000 runderen, ruim 300.000 kalveren, 70.000 kalkoenen en 4.000 konijnen. In 2018 doen ruim 1.750 boerenbedrijven mee aan het keurmerk van de Dierenbescherming. Dat is twee keer zoveel als vijf jaar geleden en een stijging van 4% ten opzichte van 2017.

(Bron foto: Shutterstock)