Menu
Nieuws

Digitaal Handboek Bodem en Bemesting gelanceerd

Akkerbouwers, vollegrondsgroententelers en hun adviseurs kunnen voortaan voor bemestings- en bodembeheeradviezen terecht op de site Handboek Bodem en Bemesting. Daarop informatie over grondanalysemethodes, berijding, effecten bekalking op structuur en bodemleven, et cetera.

false

false

false

false

false