Nieuws

Digitaal leerboek fokkerij wordt wereldwijd veel gebruikt

Fokkerij en Genetica voor het HBO is digitaal beschikbaar via de bibliotheek van WUR voor geïnteresseerden die zijn of haar kennis van het fokken van dieren en een goed fokprogramma willen verbreden. Deze informatie wordt voor een steeds groter publiek toegankelijk, meer taalversies zijn toegevoegd en daar wordt goed gebruik van gemaakt.

In 2014 verscheen op de website van Groen Kennisnet het leerboek Fokkerij en Genetica voor het HBO. Dit leerboek is geschreven door Liesbeth van der Waaij van de leerstoelgroep Fokkerij en Genomica en Kor Oldenbroek van het Centrum voor Genetische bronnen Nederland. Er is ook een Engelse versie gemaakt die tevens via Groen Kennisnet beschikbaar is.

De fokkerijcyclus vormt de volgorde en de inhoud voor de 14 hoofdstukken. De leerboeken genieten wereldwijd een grote belangstelling. De Engelse versie is vertaald in het Arabisch (boekvorm), het Spaans, het Frans en het Roemeens (alle drie digitaal beschikbaar). In het voorjaar van 2021 komt er een Chinese vertaling beschikbaar. De vertalingen zijn meestal uitgevoerd door voormalige (gast)medewerkers van de leerstoelgroep Fokkerij en Genomica. In het “Corona jaar” 2020 kende de Engelse versie op Groen Kennisnet 59.027 digitale gebruikers en de Nederlandse versie 32.392.