Nieuws

Digitale cursus ‘Bloesem- en vruchtdunning op taakkaart’ ontwikkeld

Bloesem pruimenboom - Mrdidg via Pixabay
Bron foto: Mrdidg, Pixabay (Pixabay License)
Samenvatting
  • Onderwerp
    E-learning bloesem- en vruchtdunning
  • Interessant voor
    Fruittelers
Bekijk de bronnen
Nu de bloesemperiode weer in aantocht is, is ook de juiste bloesem- en vruchtdunning weer actueel.

Vooral in beurtjaargevoelige rassen als Elstar is het lastig om de juiste strategie voor de dunning te bepalen. Zeker in een boomgaard met veel beurtjaarbomen. Wordt de hele boomgaard bespoten, dan blijkt altijd dat een deel van de bomen juist niet gedund had moeten worden. Andersom pakt de beslissing om een heel perceel niet chemisch te dunnen, nooit optimaal uit voor elke boom. Op taakkaart bloesem dunnen met behulp van GPS is hiervoor een zeer nuttige oplossing.

Om deze reden heeft WUR in het KoM-project Fruit 4.0 samen met Aeres Tech Productions, Munckhof Fruit Innovators en Fruit Tech Campus een digitale zelfstudie ontwikkeld. Geïnteresseerden in de fruitteelt kunnen zo zelfstandig leren hoe bloesemdunning- en vruchtdunning op taakkaart in zijn werk gaat. In de zelfstudie komt het hele proces van bloesem- en vruchtdunning aan bod. Het begint met de teelttechnische achtergrond van bloesem- en vruchtdunning en bespreekt daarna de benodigde stappen. Denk hierbij aan het inmeten van de boomgaard op GPS, maken van taakkaarten en het uitvoeren van de bespuiting. Uiteraard worden deze ter verduidelijking ondersteund met praktijkervaringen, foto’s en filmpjes.

Het Kennis op Maat project “Fruit 4.0: Precisiefruitteelt van onderzoek naar praktijk” is erop gericht de drempels voor toepassing van precisiefruitteelt te verlagen. In het project brengen de consortiumpartners (NFO, Aeres Tech Productions, Aurea Imaging, Munckhof Fruit Innovators en Qray) kennis en producten uit afgerond en lopend onderzoek rond precisiefruitteelt zo snel mogelijk naar de praktijk. Dit gebeurt via studiegroepen, demo’s, bijeenkomsten en webinars en ook door lesmateriaal te ontwikkelen.

Bronnen

(1)