Nieuws

Digitale cursus over tulpenteelt beschikbaar

Een digitale cursus over de teelt van tulpenbollen is gratis beschikbaar. De cursus sluit aan op de al eerder door de bollenacademie gelanceerde cursus over het broeien van snijtulpen.

Op de website van de Bollenacademie kan iedereen gratis een cursus volgen over de teelt van tulpenbollen. Stichting Bollenacademie heeft de digitale cursus ontwikkeld samen met ondernemers, onderzoekers, teeltadviseurs en docenten. De cursus is bedoeld voor zowel studenten als werkenden en voor iedereen met interesse in de teelt van tulpen.

Teeltmaatregelen

In de cursus komen alle aspecten van het telen van tulpenbollen aan bod, waaronder algemene informatie over de tulp, teeltmaatregelen, oogstwerkzaamheden, drogen & bewaren en ziekten & plagen. Ook teeltmaatregelen met effecten op lange termijn en economische aspecten worden behandeld. De digitale cursus is gebaseerd op het boek ‘De teelt van tulpen’ dat Stichting Bollenacademie in april 2017 heeft gepresenteerd. De cursus sluit naadloos aan op de cursus over het broeien van snijtulpen, die ook op de website van Bollenacademie kan worden gevolgd.

Studiebol

De cursus is onderdeel van het project Studiebol van de Bollenacademie. In dit project ontwikkelt de Bollenacademie actueel lesmateriaal voor studenten en werkenden. Het lesmateriaal bestaat onder meer uit teelthandleidingen voor diverse bolgewassen. Inmiddels zijn boeken over de teelt en de broeierij van tulpen en lelies opgeleverd, die kunnen worden besteld op de webshop van het Ontwikkelcentrum. Daarnaast worden er vier themaboeken ontwikkeld: veredeling, bloembollenketen, bolfysiologie en ziekten & plagen. Daarnaast zijn er in dit project ook vier filmpjes ontwikkeld over de teelt van de tulp. Daar nast zijn er nog vier filmpjes gemaakt over het verwerken van bloembolen.

Bollenacademie

Naast de nu beschikbare digitale cursussen over de teelt en de broei van tulpen werkt de Bollenacatime ook aan een digitale cursus over de handel in bloembollen. De Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies in de bloembollensector. De Bollenacademie heeft als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. Project Studiebol wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.

(Bron foto: Pixabay)