Nieuws

Discussie in de melkstal over fosfaat en dierenwelzijn

Zelden heeft de landelijke politiek melkveehouders zo geraakt als in het afgelopen jaar, schrijft vakblad Veeteelt. Om een discussie over de melkveehouderij aan te zwengelen organiseerde het vakblad een melkveedebat. De discussie ging over zaken als dierenwelzijn, weidegang of megastallen.

Vakblad Veeteelt organiseerde op 27 februari een melkstaldebat. Negen kandidaat Kamerleden kwamen naar Friesland om op het melkveebedrijf van Theo en Jan Holtrop in Echternerbrug om te discussiëren over zaken als weidegang, megastallen, fosfaatrechten en het toekomstperspectief van de melkveehouderij. Het vakbald bericht er over in het artikel 'Haagse politiek op het Friese platteland'. Terwijl Theo Holrop de politici rondleidt over het bedrijf, daagt hij ze uit.

Weidegang

'Als we alle boxen benutten, is hier plaats voor 240 tot 260 koeien. Dat is wat in Den Haag een megastal wordt genoemd. En afgelopen acht jaar gingen ze hier niet naar buiten.' Helma Lodders van de VVD spreekt zich in niet mis te verstane woorden uit over weidegang. ‘Ik ben faliekant tegen het verplichten van weidegang.' Anderen hebben andere opvattingen. De aandacht voor dierenwelzijn speelt in veel gespreksonderwerpen een rol.

Kalf bij koe

Zo vindt Rinie van der Zanden van de Partij voor de Dieren dat je een koe niet van het kalf moet scheiden. Ook de SP is het ermee eens, maar andere partijen en melkveehouders kijken er anders tegen aan. 'We moeten oppassen koeien te veel vanuit onze menselijke emotie te bekijken' aldus Elbert Dijkgraaf van de SGP. Er zijn enkele melkveehouders die experimenteren met het kalf bij de koe. Maar laat het vooral een keuze blijven, vindt Maurits von Martels van het CDA:  'De overheid moet zich niet tot in detail bezighouden met de bedrijfsvoering'. Arend Meijer van D66 is het er mee eens: 'Dierenwelzijn is een ingewikkeld vraagstuk, waar de overheid zich niet te veel mee moet bemoeien. We gaan ervan uit dat de meeste veehouders goed voor hun dieren zorgen.'

Fosfaatreductie

Natuurlijk wordt er ook gediscussieerd over de fosfaatreductieplannen die recent nog besproken zijn in de Tweede Kamer. Holtrop zegt dat hij er slecht van geslapen heeft omdat er op zijn bedrijf veertig koeien weg moeten. Het is nodig om derogatie te behouden, maar de politici erkennen dat de maatregelen pijn doen. Bovendien is er niets geregeld voor knelgevallen, zegt Dijkgraaf. Daarna gaat de discussie over naar mestverwerking en mestbewerking.

In een filmpje van Veeteeltwebsite kijkt Jan Holtrop positief terug op het debat. Het viel hem mee dat de politici redelijk ingevoerd waren in de melkveehouderij.

(Bron foto: Shutterstock)

Dossiers

(3)