Nieuws

Discussie maar ook consensus over biobrandstof

De stelling dat Nederland moet afzien van het gebruik van biomassa als brandstof, zorgt voor verhitte discussie. Maar over de nadelen van eenzijdige subsidie op bio-energie is men het roerend eens.

De publicatie van het visiedocument 'Biobrandstof en hout als energiebronnen. Effect op uitstoot van broeikasgassen' heeft volgens een artikel in Resource de discussie tussen voor- en tegenstanders van biobrandstof flink doen oplaaien. Aanleiding hiervoor is de visie dat Nederland zou moeten stoppen met het gebruik van biomassa als brandstof of energiebron.

Grondstof, geen energie

Volgens de auteurs, de Wageningse wetenschappers Louise Vet en Rudy Rabbinge en de Amsterdamse emeritus hoogleraar Martijn Katan, dringen biobrandstoffen en elektriciteit uit biomassa de uitstoot van CO2 nauwelijks terug. Bovendien kan biomassa veel nuttiger gebruikt worden als grondstof voor bijvoorbeeld plastics of chemicaliën, producten die nu gemaakt worden op basis van fossiele grondstoffen.

Cascadering

Energie is feitelijk een laagwaardig gebruik van biomassa, terwijl eerst hoogwaardige producten zouden moeten worden gemaakt, zoals voedsel of diervoeding. Wat daarvoor niet geschikt is, kan als grondstof dienen en pas in laatste instantie kan wat er overschiet eventueel als brandstof dienen. Die indeling van hoog- naar laagwaardig gebruik, wordt cascadering genoemd.

Tussenstap

Critici van het visiedocument vinden het echter te voorbarig om biobrandstoffen zomaar af te schrijven. Zij wijzen erop dat de huidige markt bedrijven in staat stelt om rendabel biobrandstoffen te maken, wat helpt om de transitie naar andere biobased ontwikkelingen mogelijk te maken. Zij zien daarom het gebruik van biomassa als energiebron als aanjager voor biomassa als grondstof. Daarnaast vinden zij veel andere kritiekpunten op biobrandstof in het visiedocument achterhaald.


Verkeerde prikkel

Waar zowel voor- als tegenstanders het over eens zijn, is dat de huidige eenzijdige subsidie op biobrandstof een slechte invloed heeft op de ontwikkeling van een 'groene' economie. Voor het maken van bioplastics is er bijvoorbeeld geen subsidie, terwijl dit een veel duurzamere toepassing is. Hierdoor wordt een laagwaardige, onrendabele toepassing van biomassa gestimuleerd, ten koste van hoogwaardige en veel duurzamere alternatieven.(Bron foto: Thickstock)