Menu
Nieuws

Discussie over contouren mestbeleid

Grondgebondenheid, mestverwerking en een gebiedsgerichte aanpak vormen de kern van het nieuwe mestbeleid in de plannen van de minister van LNV. Landbouworganisatie LTO is teleurgesteld. Er is te weinig aandacht voor bodembeheer.

false

false

false

Publicaties

(5)