Nieuws

Discussie over de beste bestrijding eikenprocessierups

Hoe kun je eikenprocessierups het best bestrijden? Met aaltjes vinden sommige deskundigen, die werken heel gericht. Anderen vinden dat veel te omslachtig en bepleiten bestrijding met bacteriën.

Eikenprocessierupsen zorgen voor veel overlast. De brandharen die in mei en juni vrijkomen van de rupsen kunnen voor gezondheidsklachten zorgen. De eikenprocessierups heeft zich rond 1990 gevestigd in Nederland en breidt zich nog steeds uit. Informatie vind je onder meer in het dossier Eikenprocessierups van Groen Kennisnet. Bestrijden is dus zinvol, maar hoe doe je dat?

Bestrijdingsmethoden

Er zijn drie methoden. Je kunt de rupsen bespuiten met nematoden (Steinernema feltiae), met een Xen Tari, een bacteriepreparaat op basis van Bacillus thuringiensis of je zuigt ze af. Er is veel discussie over de beste methode meldt vakblad Boomzorg in het artikel 'Bestrijding eikenprocessierups nog in tussenfase'. Zo gebruikt de gemeente Heerde alleen nematoden, terwijl andere gemeenten juist alleen met XenTari werken.

In het artikel komen verschillende experts aan het woord. Wes Jansen van Bayer, die het bacteriepreparaat verkoopt, vindt de aandacht voor nematoden een hype. Het is omslachtig en je kunt het alleen 's nachts spuiten met speciale spuitapparaten. Hij schat dat 70 tot 80 % van de eikenprocessierupsen met Xen Tari bestreden wordt.

Biodiversiteit

Entomologe Silvia Hellingman, die vijf jaar geleden met haar bedrijf Biocontrole de nematoden als bestrijdingsmethode introduceerde, vindt dat er nadelen zitten aan het bacteriepreparaat. Het middel is niet selectief en kan er toe leiden dat te veel andere rupsen ook gedood worden. Zij denkt dat die methode schadelijk is voor de biodiversiteit; het kan leiden tot voedseltekorten voor vogels. Nu ze haar bedrijf heeft verkocht, doet ze onderzoek naar natuurlijke vijanden van de rups. Ze denkt dat een grotere biodiversiteit juist helpt de uitbreiding van de rupsen te beperken.

Zorgen

Ook andere experts komen aan het woord in het artikel, voor- en tegenstanders van de inzet van het bacteriepreparaat. Henk van Scherpenzeel, directeur van Boomtotaalzorg bijvoorbeeld, deelt de zorgen van Hellingman. De nematoden sparen diverse soorten rupsen en insecten, denkt hij. Xen Tari blijft minimaal een week werkzaam, terwijl nematoden maar een paar uur hun werk doen en de de eikenprocessierups veel gerichter doden.

(Bron foto: Jan Nijman)