Nieuws

Discussie over samenwerking akkerbouw en veehouderij

Het Drents Agro Cluster organiseerde op 29 mei 2015 een bijeenkomst over de samenwerking tussen akkerbouw en veehouderij. Uit de discussie blijkt dat samenwerking veel voordelen op kan leveren.

Sprekers

Drie sprekers hebben vanuit hun eigen achtergrond verteld over de kansen die samenwerking biedt. Bram Prins (melkveehouder en consultant) gaf aan de samenwerking meer is dan “stront en mais” uitwisselen. Het gaat om het lange termijn perspectief met een degelijke economische basis. Henk Heinhuis (Veldleeuwerik) benadrukt de noodzaak (en kansen) om de bodemkwaliteit te verbeteren en is ervan overtuigd dat de samenwerking de aaibaarheid van de sector (maatschappelijke acceptatie) zal vergroten. Frank Verhoeven (Boerenverstand) schetst de mogelijkheden om in de samenwerking tot een sterke verbetering van de bodemkwaliteit te komen, resulterend in verdere optimalisatie van voerkwaliteit van eigen bedrijf.

Discussie

In een uitgebreide paneldiscussie kwam naar voren dat er diverse scenario’s voor samenwerking te bedenken zijn die voor beide partners in een samenwerkingsverband aantrekkelijk zijn. Grasteelt is op zich ook een intensieve teelt, maar binnen een akkerbouwrotatie kan het de bodemkwaliteit verhogen (mits goed beheerd). Het sluiten van kringlopen is in zo’n verband in hoge mate mogelijk. Denk aan het leveren van stro en hiervoor stalmest terugkrijgen, of eiwitrijk voer telen als onderdeel van de rotatie. Daarnaast kan optimaal van elkaars deskundigheid gebruik worden gemaakt. Het samenwerkingsverband Ecolana verwoordde dat met het statement: je wordt rijk van samenwerken, vooral sociaal! Zij oogsten veel waardering uit de omgeving voor de wijze waarop zij bezig zijn.

(Bron foto: Thinkstock)