Nieuws

Discussie over schaarste grondstoffen

Sommige voorraden van grondstoffen zijn zo schaars dat ze binnen enkele tientallen tot honderden jaren zijn uitgeput, stellen sommige auteurs. Maar de vraag is of dat zo is. Je kunt niet goed inschatten hoe schaars grondstoffen over 50 jaar zijn, aldus Marcel Bovy.

In het artikel 'Uitputting grondstoffen minder urgent dan vaak gesteld' stelt onderzoeker Marcel Bovy dat sommige grondstoffen misschien dan wel schaars zijn, maar dat je niet goed in kunt schatten of de economisch winbare voorraad ook echt uitgeput raakt. Hij stelt dat de geschiedenis van de winning van metalen laat zien dat ertsen steeds armer worden. Van die armere ertsen is er meer en over het algemeen zijn ze, als ze aan de beurt zijn, in reële termen (inflatiegecorrigeerd) goedkoper te winnen. De winbare voorraden groeien daardoor met de omvang van de economie mee. Zo is de bekende winbare voorraad koper nu bijvoorbeeld 3,5 keer groter dan die van begin jaren '70.

Energie

Als je uitspraken doet over de voorraden over honderden of zelfs 1000 jaar, ontken je die dynamiek stelt hij. Natuurlijk kan het zijn dat winning niet langer verantwoord is vanwege de benodigde hoeveelheid energie of de milieuverontreiniging. Daarom moet je verwachtingen over winbare voorraden niet baseren op de voorraden zelf, maar ook op de mogelijkheden voor winning. Het niet meenemen van de historisch gebleken technologische vooruitgang in de mijnbouwtechniek is een pessimistisch uitgangspunt, aldus Bovy. Die voorraden kunnen veranderen als je meer duurzame energie in kunt zetten of aanvullende milieumaatregelen neemt.

Schaarse elementen

In hetzelfde artikel reageren de auteurs van de eerdere verkenning naar de beschikbaarheid van grondstoffen. Zij hebben zich bij hun publicatie gebaseerd op de economisch winbare voorraad mineralen die in de aardkorst is opgeslagen. Zij stellen dat ze bij hun berekeningen zeer optimistische uitgangspunten genomen hebben. Op basis van hun berekeningen komen ze tot 15 elementen die binnen enkele tientallen tot honderden jaren zullen zijn uitgeput.

De vijf meest schaarse elementen zijn: antimoon, goud, molybdeen, zink en renium. Zelfs als je nog nog vijf keer optimistischer bent, zo schrijft een van hen, kun je niet anders concluderen dan dat er iets moet gebeuren om die grondstoffen voldoende beschikbaar te houden. Grondstofwinning wordt uiteindelijk beperkt door de benodigde hoeveelheid energie en daar is een bovengrens aan.

(Bron foto: Pixabay)